Abonner på bloggen

Motta nyttige tips automatisk én gang i måneden på e-post.

Abonner på bloggen

Blogg

Den verdifulle kundereisen

Digitaliseringen av våre liv og næringslivet er så vidt begynt. Dette fører til at dagens kundereise fortoner seg ulik både i behov og foretrukne kanaler avhengig av hvilken kunde, vare og tjeneste det er snakk om. Selve opplevelsen er noe som blir til gjennom flere møtepunkter og over tid. Kundereisen tar for seg brukerens følelsesmessige opplevelse av varer og tjenester, med fokus på kontaktpunkter og aktører. Kontaktpunktene kan både være fysiske og digitale, og representerer brukerens interaksjon med selger.

DigitalCity.jpg

Digitalisering: Informasjonsstrømmen skaper vekst og smarte løsninger

Med den digitale grunnmuren på plass skaper Internet of Things og en stadig økende informasjonsstrøm på tvers av landegrenser grunnlaget for nye suksesser, spennende produkter og smarte løsninger.

IoT_hvit-1.jpg

Digitalisering: Internet of Things er ikke hypet nok

Det økonomiske vekstpotensialet knyttet til "Internet of Things" (IoT) – eller "Internet of Everything" (IoE) som noen kaller det – er sannsynligvis enda større enn vi tror. Forutsetningen er imidlertid at vi har den digitale grunnmuren på plass; at ting og systemer kan snakke med hverandre, at all informasjonen blir lagret et sted og så analysert – og at sikkerheten er god.

Digitalisering og shadow IT

Digitalisering: Hvem har ansvaret for digitalisering?

Hvem har ansvaret for digitalisering?
Vi snakker og skriver mye om hva digitalisering av næringslivet og samfunnet betyr. Men hvem sitt ansvar er det egentlig?

Skygge-IT.jpg

Hvordan kan skytjenester bidra til økt innovasjonskraft

Innovasjon og kreativitet kommer ikke fra skyen, men mulighetene og fleksibiliteten som ligger i de enkelte skytjenestene kan gjøre det enklere å drive frem disse kreftene.

Skytjenester: Hvor lønnsom er skyen

Skytjenester: Hvor lønnsom er skyen?

Det er mange meninger om hvor mye – eller lite – virksomheten kan spare ved å benytte skytjenester. Men hvor vidt du skal benytte skyen eller ikke, handler like mye om hvilke muligheter og hvilken funksjonalitet denne måten å organisere IT-løsningen på representerer, som hvor mye eller lite det koster. 

IT innovasjon.jpg

Digitalisering: Finn balansen mellom forretning og IT-risiko

Teknologi legger til rette for verdiskapning og enorme forretningsmuligheter, men presset om økt innovasjonskraft må ikke gå på bekostning av solide IT-løsninger.

Modell.jpg

Digitalisering: Nye prioriteringer for organisasjonen

Digitalisering handler om en endring for å skape verdier, være konkurransedyktig og evne å snu seg raskt når endringer inntreffer i omgivelsene.


Digitale endringsprosesser påvirker hele virksomheten; mennesker, arbeidsprosesser og kundegrensesnitt blir berørt. Endringstakten i mange bransjer øker, og da er det avgjørende å kunne snu seg hurtig. Organisasjoner som legger ut på sin digitale reise har nye prioriteringer som kan oppsummeres i tre punkter: Nye forretningsmodeller og prosesser, økt effektivitet og innovasjon hos de ansatte, og personliggjøring av kundeopplevelse og digitalisering av kundegrensesnitt.

En digital virksomhet har alle tre på plass.

 

Digitalisering: Klar for den digitale reisen?

Når virksomheten skal ta fatt på den digitale reisen, må du sørge for et solid grunnlag ved å bygge den digitale infrastrukturen først. 

Vi er i digitaliseringens tidsalder. Teknologi spiller en sentral rolle i en tid der alt som kan digitaliseres vil bli digitalisert, både hva gjelder forretningsmodeller, arbeidsprosesser og kundereiser. Digitalisering er en dynamisk prosess som berører mennesker, prosesser og teknologi.

 

Digitalisering_ordsky_hvit_.png

Digital omlegging krever teknologisk modernisering

Digitalisering er blitt så sentralt at IT nå havner på styrets bord.

IT-avdelingene i såvel banker som industribedrifter opplever nye krav til hva de skal levere. Forretningssiden i virksomheten krever endringer av løsninger som understøtter eksisterende prosesser, eller de krever at IT-avdelingen kommer opp med ideer til hvordan virksomheten skal kunne tilby tjenester ut i markedet på en annen måte. Dette kalles disruptiv teknologi.