Tellerskrittenes død? Lenge leve samhandlingen

Lasse Nordvik Wedø den 19. februar 2016

Tellerskrittenes død? Lenge leve samhandlingen .png

Samhandlingsmarkedet er i stor endring. Skype for business er et av produktene som står som pådriver for denne utviklingen. Både på hva den kan levere, hvordan den leveres og til hvilken pris. Her er «noen» av våre tanker på området.

Endringen er i gang

Det har lenge pågått en revolusjon i måten bedrifter produserer sine tjenester internt og eksternt, og ordet skytjeneste er for lengst blitt et stuerent begrep.  Det som mange tidligere så på som en trussel både mot egne arbeidsoppgaver og mot bedriftens sikkerhetsbehov, blir i dag sett på som kjærkommen avlasting, effektivisering og mulighet for åpenhet mot et større kundemarked. Det er riktignok ikke slik at alle sikkerhetsbekymringene (med rette?) er fjernet, men om man gjør veloverveide valg og vurderinger, er det mange funksjoner bedriftene kan sette ut og bruke interne ressurser på mer effektive måter enn tidligere.

Mange spådde i denne sammenheng at blant andre Microsofts og Amazons servertjenester ville drepe nesten all lokal IT virksomhet. Men om man observerer litt rundt seg, så ser man at markedet ikke har forsvunnet. Det har bare endret seg. Bedriftene trenger ikke lenger kjernekompetanse på hardware og oppsett av maskiner, det ordner seg selv i skyen. Nå kan det brukes interne ressurser på å fokusere på strategiene, applikasjonene, tjenestene og prosessene som er med på å understøtte bedriftenes kjernevirksomhet. Bedriftene trenger fortsatt hjelp og rådgiving, behovet har bare beveget seg lenger opp i lagene, og gjerne på tvers av fagfelt.

Nå er tiden kommet til å gjøre mye av det samme med «telefonitjenestene». Og jeg setter bevisst «telefoni» i hermetegn her, fordi tellerskrittdelen av en total samhandlingsplattform utgjør mindre og mindre. Dette er noe de store teleoperatørene kommer til å merke fremover, og om de ikke tilpasser seg vil det bli tøft om kun få år. Nå tror ikke jeg at telefoni i seg selv kommer til å dø ut eller forsvinne, for det er ikke organisasjonene eller kundene klare for. Men betydningen av telefon i seg selv og måten vi forholder oss til den kommer til å endre seg raskt i tiden fremover.

Telefoni som en tjeneste

De store leverandørene av samhandling kjemper nå en kamp på et par interessante områder. Det mest merkbare for oss som selskap er tilbudet om telefoni i skyen. Telefoni er i ferd med å bli en «brød og smør» tjeneste som ikke trenger nevneverdig kompetanse eller ferdigheter for å skaffe/levere. Det blir et valg i en portal sammen med de andre tjenestene man har fra samme leverandør. Dette blir en spennende utfordring for vår tradisjonelle måte å tenke på telefoni.

Samtidig åpnes grensesnittene på forskjellige flater slik at man skal bli mindre avhengig av selve telefonien som bærer. Vi kan se for oss at om kun kort tid vil mye (om ikke all) tale/video gå over et datanett og ikke lenger benytte seg av det tradisjonelle pstn.

Flere og flere leverandører begynner å levere maskiner og enheter med innebygget trådløse tjenester og/eller 4g tjenester med faste rater til fast pris, slik at forbrukeren fritt kan bevege seg i store geografiske områder uten å tenke på tilkoblingen sin, og fritt kan bruke den klienten eller nettleseren han eller hun selv foretrekker for å kommunisere med omverdenen. Datatrafikk er og blir veldig viktig, samtidig som den tradisjonelle tilkobling med tellerskritt er på vikende front. Hvorfor i alle dager skal man betale tellerskritt eller oppkoblingsavgift for å snakke med fjerne og nære forretningskontakter eller familiemedlemmer, nå det finnes applikasjoner eller tjenester der akkurat den delen er gratis (og vel så god, om ikke bedre) som gjør jobben? Mange av oss gjør allerede dette i private settinger med all verdens forskjellige applikasjoner som finnes på markedet. Er det så unaturlig å tro at ikke bedriftene vil benyttes seg av de samme teknologiene, gjerne med litt mer kontroll på hva som faktisk brukes?

Kompetansepartner

Hva er så Telenor Bedrift sin plass opp i dette? Vi ser at vi, som alle andre, må omstille oss til den nye hverdagen, og tenke kreativt sammen med våre kunder og partnere. Vi skal med vår kompetanse, hjelpe kundene i å ta det som er de riktige valgene for akkurat dem. Både når det gjelder valg av primære samhandlingskanaler (herunder telefoni), og når det kommer til det totale bildet med tilstøtende tjenester og funksjoner. Personlig tror jeg ingen som bare skal selge en telefoni tjeneste som for eksempel Skype for business kommer til å overleve i markedet veldig lenge. Det kommer til å handle om hvilke andre tjenester og muligheter man legger til rette for gjennom partnere og egenproduserte tilleggstjenester.

Skype for business

Skype for business har fått et godt fotfeste innen det norske markedet, og er for mange nesten synonymt med samhandling. Den sidestillingen er kanskje ikke helt rettferdig og ikke den fulle sannheten, men de andre aktørene har ikke klart å etablere like tydelige alternativer og her tenker jeg ikke bare på tekniske muligheter, men sammenligner også pris og tilgjengelighet.

skype-for-business

Det finnes et stort marked som etterspør Skype for business, og Telenor Bedrift skal kunne hjelpe kundene med å velge rett versjon av denne tjenesten, samt sørge for at akkurat deres implementering blir tilpasset den enkelte kundes eget miljø ved bruk av vår og våre partneres produktspekter og kompetanse på helheten. Vi skal synliggjøre at det er forskjell på de enkelte tjenestene, og ikke minst tydeliggjøre vår kompetanse rundt helheten av samhandling og dens funksjonalitet. Der telefoni nå er blitt «brød og smør» er det fortsatt store behov for å implementere det på en god og sikker måte.

Telenor Bedrift kommer med en ny tjenesteplattform basert på Skype for business, der vi vil kunne levere flere tjenester som mobilstatus, sentralbord og kontaktsenter, som vi selv produserer.

Tags: Teknisk blogg

Kontakt oss: Ønsker du å ta en prat med oss?