Innsikt i loggdata: Søk er den nye strukturen

Christian Halvorsen den 3. oktober 2016

Innsikt i loggdata.

Virksomheters datamengder øker betydelig, og dette kan være en utfordring for mange virksomheter. BigData er datamengder så store og ustrukturerte at tradisjonelle systemer ikke klarer å samle inn, administrere og prosessere disse.
Det er et stadig økende behov for enkelt å kunne håndtere store mengder loggdata på tvers av systemer og teknologier. Med et verktøy som samler inn, indekserer og kontrollerer alle data som genereres fra applikasjoner, servere og enheter; fysiske, virtuelle eller fra skyen får virksomheten en god oversikt. I tillegg gjøres alle data søkbare og tilgjengelige og presenteres i grafiske og tekstbaserte rapporter.

IT-avdelingen har mange ansvarsområder som bidrar til å etablere interne siloer. Hver silo har egne administrasjons- og overvåkingsverktøy. I tillegg anskaffes nye tjenester av forretningsområdene uten at IT-avdelingen er involvert i særlig grad. Dette gjør det vanskelig for IT-avdelingen å levere gode ende-til-ende tjenester, samt gi god og verdifull informasjon tilbake til forretningen - informasjon som kan benyttes for å ta raskere og bedre avgjørelser som kan bidra til økt inntjening og produktivitet, reduksjon av risiko, innsikt i kundeopplevelser og kundedialog, og raskere utrulling av nye tjenester.

Det Google gjorde for internettsøk gjør Splunk for loggsøk

Med Splunk oppnås en enkel plattform på tvers av hele virksomheten for innsikt i data. Med fleksibilitet for å identifisere og analyse nye datakilder for overvåking, hendelseshåndtering, problemløsning og kapasitetsadministrasjon. Erfaring viser at innsikten verktøyet gir kan redusere antall kritiske driftshendelser og operasjonelle kostnader, samt sikre raskere feilretting, økt stabilitet, tilgjengelig og ytelse i tjenestene som leveres. 

For store datamengder kreves en skalerbar infrastruktur. Cisco og Splunk gir en forutsigbar og stabil plattform med fleksibilitet for å håndtere virksomhetens behov for innsikt.

Tags: Nettverk

Kontakt oss: Ønsker du å ta en prat med oss?