Lær byen å tenke

Telenor den 13. august 2018

Smarte byer

Vi har snakket om smarte i byer i 10 – 15 år allerede, men først nå er forutsetningene for å realisere det enorme potensialet virkelig tilstede; en solid grunnmur å bygge på, applikasjoner og data som skaper reell merverdi og brukere som lever store deler av livet sitt med en smarttelefon eller et nettbrett.

Fra lenge før vår tidsregning har folk søkt sammen i byer for å dekke grunnleggende behov; beskyttelse, mat og arbeid. Den eldste byen vi vet om er Uruk, datert til ca. 4500 f. Kr., i gamle Mesopotamia – et område som i dag befinner seg i Irak, Tyrkia og Syria. Den yngste er sannsynligvis i ferd med å bli bygget akkurat nå, i Asia eller i Afrika – og de som allerede finnes vokser og øker med hundretusenvis av nye innbyggere hvert år.

Innen 2050 blir det anslått at over 60 prosent av verdens befolkning kommer til å leve i byer. Hvis det skal fungere, er det en forutsetning av byene blir smartere.

Når informasjonen blir elektronisk
Litt enkelt sagt har en smart by lært seg å tenke. Og inputen i tankeprosessene er data. Beslutninger og prioriteringer blir tatt, ikke bare basert på politisk ideologi og verdisett, men med utgangspunkt i statistikk og informasjon som er samlet over tid.

Statistisk sentralbyrå i Norge ble etablert allerede i 1876 av folk som så verdien av å forstå fortiden og nåtiden i planleggingen av fremtiden. Og i New York blir den tidligere ordføreren Michael R. Bloomberg fremhevet som en foregangsmann i arbeidet med databasert styring. Han etablerte et "Chief Analytics Office" for å avdekke potensiale og sammenhenger og til å prioritere, forstå og evaluere effekten av politiske tiltak i den komplekse verdensbyen.

Det er lenge siden politikere og byutviklere begynte å snakke om smarte byer. Men de siste 20 årenes utvikling på en rekke områder har skapt et fruktbart utgangspunkt for helt nye løsninger som potensielt kan spare enorme verdier – og øke livskvaliteten til innbyggerne.

Viktige drivere i denne utviklingen har vært og er

 • pris, evne og kapasitet til å prosessere data digitalt
 • prisen på og tilgangen på lagring, særlig i kjølvannet av flash
 • pris, størrelse og kapasitet på chip-teknologi som i dag kan plasseres i nesten hva som helst
 • nettverk og etter hvert skyen som et sted for både lagring og prosessering
 • smarttelefoner og nettbrett som gir innbyggerne kapasitet og oppkobling som var urealistisk for bare 10-15 år siden
 • digitaliseringen av en rekke prosesser og tjenester, ofte pakket i en app, som tidligere var både analog og manuell
 • og fremover: kunstig intelligens og maskinlæring


Tilsammen har dette skapt et Internet of Things der nesten hva som helst kan kobles opp på nettet og enorme mengder data kan analyseres i sanntid for å hjelpe folk å ta beslutninger – både på kort og lang sikt.

Smarte byer i praksis
I en aktuell analyse, Smart cities: Digital solutions for a more livable future, har McKinsey Global Institute kartlagt mellom 50 og hundre smarte byer-applikasjoner og løsninger, samt analysert status i 50 byer der disse er tatt i bruk i varierende grad. Konklusjonen til det internasjonale rådgivningshuset er at viktige indikatorer på livskvalitet styrker seg til dels dramatisk i de byene som lykkes best.

McKinsey har delt løsningene inn etter sektor, blant annet sikkerhet, helse, mobilitet, vann, energi og avfall, og trekker frem flere eksempler på hvordan de øker innbyggernes livskvalitet:

 • I byer som kombinerer CCTV med lydsensorer fanger systemene opp ulykker eller skudd i løpet av sekunder. Ved å manipulere trafikklys og analysere trafikksituasjonen lages det egne traséer for utrykningskjøretøy som kommer raskere frem – og redder flere liv.

 • Ved hjelp av sanntidsanalyse predikerer kriminalitetsforebyggende systemer områder i byen som er mer sårbare enn andre for hendelser og styrer politiressurser mot risiko-sonene.

 • De faste rutene som søppelbilene følger i dag erstattes av dynamiske ruter som er basert på sensordata som forteller når en dunk nærmer seg full.

 • Sanntidsinformasjon forteller de reisende hvilken vei hjem som er den raskeste på en bestemt dag.

 • Trafikklys og omdirigeringer bruker oppdatert informasjon for å lede trafikk mest mulig effektivt gjennom områder som er utsatt for trafikkproblemer.

 
Og resultatene er oppløftende. I følge McKinsey kan disse løsningene redde mellom 30 og 300 liv hvert år i en by med mer enn 5 millioner innbyggere, redusere kriminalitet med mellom 30 og 40 prosent, spare folk for inntil en halv time med pendling daglig og redusere responstiden på utrykninger med mellom 20 – 35 prosent.

 Imponerende tall, effektiv bruk av ressursene – og en god illustrasjon på hva smarte byer handler om; mennesker og livskvalitet.

Her står byen støtt
Mulighetene er mange og for byer over hele verden er det mye å oppnå på å komme i gang. Det vil si, hvis grunnmuren er på plass og innbyggerne har kommet langt nok i adapsjon av smarttelefoner og nettbrett. 

Grunnmuren, som blant annet består av nettverk, lagring, prosessorkapasitet og sikkerhet, er en grunnleggende forutsetning for å realisere en smart by. Den gode nyheten er at disse investeringene i praksis øker i verdi når den smarte byen bygges på toppen. Og ofte står private aktører klare med initiativer og løsninger, når myndighetene sørger for at infrastrukturen kan bære app'ene.

Og så må innbyggerne ha kommet langt nok i sin egen digitalisering. Smarttelefoner er ingen forutsetning, men absolutt en fordel når verdiene i den smarte byen skal realiseres. Og byer i den fattige delen av verden, for eksempel Asia og Afrika, ligger bedre an enn man skulle tro. Der har mange nemlig hoppet over PC-alderen og gått rett fra den gamle Nokia 3310 til en billig smarttelefon, ofte fra Kina.

Da er alt klart for å lære byen å tenke.

LES MER
MIT Technology Review, March/April 2018
"A smarter smart city"

McKinsey Global Institute
Smart cities: Digital solutions for a more livable future

Er du klar til å realisere potensialet knyttet til digitalisering av tjenester, produkter og prosesser?
Vi tar gjerne en prat.

Tags: Digitalisering

Kontakt oss: Ønsker du å ta en prat med oss?