Skytjenester: Hvor lønnsom er skyen?

Lasse Nordvik Wedø den 23. januar 2017

Skytjenester: Hvor lønnsom er skyenDet er mange meninger om hvor mye – eller lite – virksomheten kan spare ved å benytte skytjenester. Men hvor vidt du skal benytte skyen eller ikke, handler like mye om hvilke muligheter og hvilken funksjonalitet denne måten å organisere IT-løsningen på representerer, som hvor mye eller lite det koster. 

Hvis du bare tenker kroner og øre når du vurderer å sette opp en enkel, virtuell maskin eller tjeneste hos en skytjenesteleverandør, er det ikke umulig at kostnaden er mindre ved å gjøre det selv i eget datasenter, gitt at du har dette. Har man ikke et miljø å etablere slike maskiner eller tjenester i, gir imidlertid svaret seg selv; da er det langt billigere å sette opp en funksjon i skyen, fremfor å måtte etablere et eget datasenter fra bunnen av først. 

Om et selskap allerede har investert i et eget datasenter, er det ikke sikkert at det lønner seg å etablere enda ett i skyen, i hvert fall ikke på kort sikt. Men den dagen kapasiteten i eget datasenter nærmer seg oppbrukt, eller må utvides, kan det hende at det likevel lønner seg å vurdere dette alternativet.

Det finnes med andre ord ikke et fasitsvar som forteller deg om en skyløsning er lønnsom eller ikke, uansett. For å finne en løsning som er riktig på kort og lang sikt, både med tanke på kostnader, funksjonalitet, risiko og sikkerhet, kreves det en gjennomgang av hvert enkelt case og hver enkelt virksomhet. Og i en slik vurdering er det viktig å ikke begrense seg til å se på kostnaden knyttet til hardware og software. Du må også beregne de "skjulte" kostnadene knyttet til å drifte selv; bemanning, opplæring, vakt, overvåking, oppdatering og vedlikehold. Mange skyleverandører inkluderer disse kostnadene i den prisen de fakturerer sine kunder. 

Digitalisering og skytjenester henger ofte sammen. En av de teknologiene som virkelig har definert nettverksamfunnet og mulighetene knyttet til digitalisering, er skyen.  Les mer om dette i vår ebok Klar for den digitale reisen?  

Ikke lett å konkurrere med proffene

Når du beregner økonomien i en IT-løsning, holder det heller ikke bare å snakke om besparelser. Du må også se på risikoen knyttet til de forskjellige alternativene, og det potensielle tapet som kan oppstå dersom noe går galt.

La oss se på noe av det mest innlysende først: Dersom en organisasjon som produserer i eget datasenter skulle bli rammet av en hendelse som stopper produksjonen eller hindrer kunder i å nå nødvendige ressurser, hva kan dette komme til å koste i tapt inntekt? Og hvor godt rustet og hva vil det koste å håndtere de ulike hendelsene som kan oppstå? Hvor stor krisestab må du sette, hvilken kompetanse må disse ressursene ha og hvilke rutiner må være på plass for å begrense nedetiden så mye som mulig?

Målt på kompetanse opp mot de store skyleverandørene, kommer de aller fleste til kort. For det er ingen av disse gigantiske aktørene som tar lett på oppetid, sikkerhet, tilgjengelig, backup og beredskap. De har store ressurser, mange datasentre, redundans herfra til evigheten og de kan flytte rundt på data og tjenester i løpet av minutter eller timer, for å sikre at ressursene kundene betaler for, alltid er tilgjengelige. Rett og slett fordi det motsatte ville vært ensbetydende med katastrofe.

Kapasitet er avgjørende

Så til det det som kanskje ikke er like innlysende, men minst like viktig; kapasitetsutfordringer.

Det er dyrt å etablere et datasenter med all den nødvendige funksjonaliteten som kreves for å levere effektive og sikre tjenester både til interne brukere og eksterne kunder. I verste fall bygger man en løsning som er overdimensjonert, der store ressurser står ubrukt. 

På den annen side er det like lite lønnsomt, kanskje enda dyrere, å bygge et datasenter der kapasiteten blir brukt opp. Og den situasjonen kan oppstå raskt. En hendelse øker behovet for en tjeneste eller en ressurs, og kapasiteten blir sprengt. Tap av inntekt eller misfornøyde kunder som en følge av manglende kapasitet og funksjonalitet kan raskt bli resultatet. Og neste gang er det mulig kunden henvender seg til noen andre.

Nye muligheter

Det er liten tvil om at skytjenester representerer både nye muligheter og kostnadseffektiv drift for veldig mange virksomheter. Bare det faktum at de fleste leverandører fakturerer etter bruk, og at kundens investering i forkant er minimal, forteller mye om hvor lønnsom denne modellen er.

Les vår bloggpost: Public, Private eller hybrid? Hva er hva i skyen?

I tillegg gir de fleste globale skyleverandørene oss muligheter for å starte i det små, og så utvide etter behov. De tilbyr også å sette opp lastbalansering på tvers av globale datasenter og å ha "sovende" overkapasitet som kun trigges og belastes ved spesielle behov. På denne måten kan man skape globale tjenester som skalerer (og belastes) etter forbruk, og som ikke begrenses av tilgjengelige ressurser på det tidspunktet de egne datasenterløsningene etableres. 

Disse løsningene og mulighetene overgår det meste lokale virksomheter og bedrifter har kapasitet til å sette opp på egenhånd. Og slik jeg ser det, er ”value for money”, kombinert med det du faktisk får av kapasitet, sikkerhet og fleksibilitet, tunge årsaker til å vurdere skytjenester i fremtiden.

Tags: Digitalisering, Skytjenester

Gratis e-bok: Klar for den digitale reisen? En bok om digitalisering av virksomheten