Hvordan kan skytjenester bidra til økt innovasjonskraft

Lasse Nordvik Wedø den 20. februar 2017

Skytjenester og Skygge-IT

Innovasjon og kreativitet kommer ikke fra skyen, men mulighetene og fleksibiliteten som ligger i de enkelte skytjenestene kan gjøre det enklere å drive frem disse kreftene.

I mange prosjekter er det stor avstand i fra en teoretisk papirøvelse til det å realisere en test av faktisk funksjonalitet. Dette hinderet kan medføre at mange gode ideer, som gjerne burde vært testet, blir forkastet før man i det hele tatt ser om det lar seg realisere. Dette skjer gjerne fordi den som har ideen ser det som en uoverkommelig oppgave å rekvirere og å sette opp et miljø som kan benyttes under utvikling og test. Andre ganger kan det være rent økonomiske årsaker til at ideer blir forkastet. Det finnes kanskje ikke kapital til testutstyr eller så er alt utstyret allerede beslaglagt til andre tester.

Dersom bedriften har et aktivt forhold til skytjenester, så kan dette hinderet bli mye mindre for den enkelte. Med skytjenester kan man enkelt sette opp midlertidige miljøer i en tidsbegrenset periode, og man betaler kun for den tiden man bruker utstyret. Da blir det med ett lettere å sette i gang med enkle tester og verifiseringer. Og dersom ideen viser seg å være god, kan man senere gjøre et valg om å utvide i skyen eller gjøre eventuelle investeringer i eget utstyr for å drive tjenesten videre.

En av de teknologiene som virkelig har definert nettverksamfunnet og mulighetene knyttet til digitalisering, er skyen.  Les mer om dette i vår ebok Klar for den digitale reisen?   

En utfordring dersom bedriften ikke har et aktivt forhold til sikre nettskytjenester, kan være at kreative sjeler i mangel av noe annet går ut i skyen selv for å realisere test og utvikling. Dette kan føre til det som omtales som "Shadow IT"   (Skygge-IT er definert som (bruk av) enheter, programvare eller (sky)tjenester utenfor IT-organisasjonens eierskap og kontroll.). En slik ukontrollert infrastruktur på siden av den etablerte infrastrukturen kan være meget risikabel, nettopp fordi den ikke er kontrollerbar. Hvem vet hvilke koblinger eller data som legges ut i en slik fase, og på hvilket tidspunkt den plutselig er i drift.

Skytjenestene kan være lokalisert i eget datasenter (private cloud),
produsert i en offentlig skyløsning (public cloud) i en leverandørbasert sky
eller i en kombinasjon av disse (hybrid cloud). Uavhengig av hvilken modell
man velger, må sikkerheten være like høy som om man hadde valgt en
tradisjonell løsning.  Les mer om public, private eller hybrid her

Min påstand er at smarte hoder ser muligheter i og med skytjenester, og vil kunne finne på å gå langt i etablere utvikling og tester i et slikt miljø uavhengig av om bedriften har et aktivt forhold til skyen. Smarte bedrifter ser også disse mulighetene og ser fordelen med å ha et aktivt forhold og tilbud til de grupperingene som har behov slik teknologi i korte eller lengre perioder.

Tags: Digitalisering, Skytjenester, Sikkerhet

Gratis e-bok: Klar for den digitale reisen? En bok om digitalisering av virksomheten