Sikkerheten i fremtidens nettverk

Henning Elvestad den 22. juni 2017

En kvinne og en robot. Sikkerhet i fremtidens nettverk.

Det vil være alfa omega å fokusere på sikkerheten i fremtidens nettverk. Omfanget av trusler mot IT-systemene dine øker i takt med digitaliseringen av virksomheten. Automasjon, kunstig intelligens og maskiner som lærer er på full fart inn i markedet. Hvordan skal du best være i stand til å ta vare på bedriftens sikkerhet i tiden fremover?

Utfordringer i sikkerhetsmarkedet

Høyt tempo og avanserte trusler i konstant endring utfordrer sikkerhetsmarkedet og gjør det uoversiktlig. Det er vanskelig å orientere seg, få oversikt over muligheter raskt, og holde seg oppdatert i samme tempo som truslene oppstår. Hvilke strategiske sikkerhetsbeslutninger vil du ta for ditt nettverk?

Cisco med revolusjonerende nyheter

Vår samarbeidspartner Cisco avdekker fremtidens nettverk som kan lære, tilpasse og utvikle seg. Et revolusjonerende fremskritt for store bedrifter der fokuset ligger på automatisk analysering av datamengder som er for store for den menneskelige hjerne å forholde seg til. Designet for å være intuitivt, kan det nye nettverket (The Network Intuitive) gjenkjenne hendelser, redusere trusler gjennom kryptering, lære over tid og åpne opp for nye muligheter. Selvfølgelig vil dette være en del av den digitale grunnmuren vi kan tilby. For bedrifter som har relativt nytt Cisco-utstyr fra før, vil mange av de nye funksjonene kunne tas i bruk raskt, bare med ny programvare.

Les mer: Oppdatere din kunnskap og få nyttig info.

Les mer: På sitt nettsted har Cisco lagt ut en serie med videoer som forklarer den nye teknologien på en relativt lett forståelig måte.

Cyber Security Center

På bakgrunn av det nye trusselbildet og har vi valgt å designe og etablere vårt «Cyber Security Center» for å ta oss av dette. I vår nye sikkerhetssatsing vil Cisco TALOS og The Network Intuitive spille en sentral rolle. Det globale perspektivet blir sikret med Talos som samler og analyserer trusselvarsler fra alle Ciscos sikkerhetsprodukter i verden. For å forstå truslene analyseres disse med kunstig intelligens og maskinlæring. Når analysen er gjennomført blir den nye forståelsen av trusselen automatisk distribuert til alle Cisco sikkerhetsprodukter, slik at disse får oppdatert informasjon til å skjønne det nye trusselbildet.

Hva vi kan tilby på bakgrunn av dette

For deg som kunde betyr dette at vi kan bistå der vi ikke har kunnet det tidligere. Vi leverer nå sikkerhet som driftede tjenester. Ønsker du en samarbeidspartner du kan ha tillit til og som tar seg av din helhetlige IT-sikkerhet, da er det bare å ta kontakt med oss for en prat. 

Kan cyberangrep ramme deg?

Vårt IT sikkerhetskonsept handler om å se, forstå, handle og lære, og bygger på synlighet, kontekst og automasjon. IT-sikkerhet er viktigere enn noen gang. Vi hjelper deg gjerne!

Tags: Digitalisering, Nettverk, Sikkerhet

New call-to-action