Public, private eller hybrid - hva er hva i skyen?

Lasse Nordvik Wedø den 7. november 2016

Public, private eller hybrid - hva er hva i skyen? .png

Skytjenester kommer i flere varianter; ”Private Cloud”, Public Cloud” og ”Hybrid Cloud” er tre av dem du møter oftest. Hva er hva, og hva er forskjellen? Og hvilken løsning passer hvilke behov?

Private Cloud

Her snakker vi om infrastruktur bygget utelukkende for å betjene én organisasjon. Dette er ofte infrastruktur som er kjøpt inn, plassert hos og driftet av en enkelt organisasjon, som selv disponerer alle ressursene til forskjellige tjenester og prosesser. Å bygge en slik infrastruktur kan være kostbart for mindre bedrifter, og krever mye kompetanse.

En privat skyløsning kan også være en "Virtual Private Cloud". Dette er en skytjeneste som ikke nødvendigvis er lokalisert hos virksomheten selv, men i stedet leies inn som en ressurs fra en ekstern tjenestetilbyder. Strengt tatt er dette en "Public Cloud", men levert som en variant der tjenestetilbyderen garanterer for eksklusiv tilgang til ressursene. Den er ikke delt med andre organisasjoner, og er ikke nødvendigvis tilgjengelig over alt.

Public Cloud

Dersom en tjeneste er tilgjengelig over internett, blir den ofte omtalt som "Public Cloud". Denne definisjonen er ikke helt korrekt. En "Public Cloud" kan like gjerne være tilgjengelig over et lukket VPN eller en WAN-forbindelse. Bæreren er altså ikke avgjørende for om noe er "private" eller "public".

Det som derimot er mer korrekt, er å definere en "Public Cloud" som noe virkosmheten deler med andre. Som en kunde av en "Public Cloud", eier organisasjonen ikke de fysiske ressursene som benyttes, og har ingen påvirkning på hvordan disse skal fordeles.

Som kunde i en "Public Cloud" kan man plukke tjenester og bestille kapasitet, uten å måtte forholde seg til absolutt alle komponentene i en løsning, og hva som må til for å få det til å fungere. Dersom man for eksempel kjøper lagringskapasitet i en "Public Cloud", trenger man ikke tenke på nettverk, servere, diskplass eller brannmurer. Alt dette tar leverandøren seg av.

Hybrid Cloud

Som navnet antyder er dette en løsning som kombinerer egenskaper fra andre skyløsninger. En "Hybrid Cloud" er en kombinasjon av ”private” og ”public”. Dette er kanskje den mest vanlige løsningen, der en organisasjon sørger for produksjon av en del tjenester på eget utstyr, men setter ut andre tjenester fordi det lønner seg, er mer effektivt, fleksibelt eller sikkert. Noen organisasjoner ønsker for eksempel å ha eierskap til data og produksjon samtidig som de ønsker å dra nytte av fordelene en skyløsning innebærer.

Et eksempel på en av disse fordelene, er hvor enkelt det har blitt å sette opp demo- og testplattformer i skyen. De kan tas ned like raskt som de settes opp, ofte i en selvbetjeningspanel som kunden har tilgjengelig. I tillegg belastes man bare for faktisk bruk.

Denne måten å bygge IT-løsninger på, eliminerer alt arbeidet som tidligere var forbundet med å oppskalere datasenteret. Ingen beregninger av kapasitet som kan gå galt, ingen bestillingstid og ingen nedetid på utstyr som ikke er i bruk. Hvorvidt man ønsker å produksjonssette en tjeneste eller ikke etter testing, blir et spørsmål for seg når evalueringen er gjort.

Som jeg har vist i dette innlegget, skyen kommer i forskjellige varianter og med forskjellige egenskaper. Å velge den ene fremfor den andre, er avhengig av behov og ønsker som varierer fra virksomhet til virksomhet.

Tags: Teknisk blogg

Kontakt oss: Ønsker du å ta en prat med oss?