Hvor opptatt er din bedrift av datasikkerhet?

Jan Petter Torgersrud den 4. januar 2017

iPad med hengelås på skjermen.

En stor andel mellomstore bedrifter i både Norge og Sverige legger for liten vekt på datasikkerhet, viser en ny undersøkelse gjennomført av vår samarbeidspartner Check Point. 

200 norske og 200 svenske mellomstore bedrifter deltok i undersøkelsen. Her kommer det frem at 22 prosent av de norske virksomhetene ikke setter datasikkerhet høyt på prioriteringslisten. Bildet er heldigvis nyansert. 31 prosent oppgir at IT-sikkerhet er én av topp tre prioriteringer, og det viser at mange tar temaet på alvor.

Last ned gratis rapport om hvorfor du må ta datasikkerhet på alvor. 

Lang vei

Men når mer enn 1 av 5 har et for avslappet forhold til digitale trusler, er det et tydelig tegn på at vi fortsatt har en lang vei å gå. Det viser dette utdraget fra undersøkelsen, der respondentene ble spurt om hvor høyt bedriften prioriterer IT-sikkerhet:

 Sikkerhetsprioritet, graf.

Sikkerhetsprioritering, beskrivelse. 

Holder på det gamle

Reell nettverkssikkerhet fordrer at man ser hele nettverket og alle komponenter under ett, med sikkerhet i alle lag fra skyen eller datasenteret og helt frem til smarttelefonen, slik at man kan avdekke trusler og forebygge skade. Det har vi skrevet om tidligere i Datametrix-bloggen.

Check Points undersøkelse viser imidlertid at mange holder fast ved gamle sikkerhetsløsninger, som brannmur og antivirus alene. I praksis innebærer det at disse bedriftene kommer til kort når det gjelder sikkerhetsverktøy for å hindre nye trusler.

Utfordringen i dag er at de tradisjonelle verktøyene alene ikke takler dagens sikkerhetsutfordringer. Datasikkerhet er en prosess som går kontinuerlig og som fordrer sikkerhetsfokus ende til ende. 

Håndtering av mobile enheter

Behovet for en oppdatert sikkerhetsstrategi er tydelig, ikke minst for mobile enheter. Det ble solgt 2,1 milliarder nettbrett og mobiltelefoner i 2015, og de siste fire årene har bruken av smarttelefoner økt med nærmere 400 prosent. 

Norske virksomheter har ulike strategier når det gjelder hvordan man håndterer mobiltelefoner og nettbrett i nettverket.

Her er svarfordelingen på spørsmålet om nettbrett og smarttelefoner tillates i bedriftens nettverk:

Graf: Mobil i nettverk.

 Graf: Mobil i nettverk, beskrivelse.

Et råd på veien nå er å finne en samarbeidspartner som kan hjelpe bedriften med å etablere en strategi for datasikkerheten, og den må inkludere mobile enheter.

Tags: Sikkerhet

New Call-to-action