Slik kan videomøter gi økt produktivitet

Anders Weinholdt den 26. desember 2016

Mer_produktivitet_med_videokonferanse.jpgSamhandling på video åpner for nye produktive arbeidsmetoder.

Intern kommunikasjon står sentralt i alle virksomheter, og ikke minst i internasjonale virksomheter med kontorer i flere land. Hvis man ikke har kontroll på samhandlingsløsningene, risikerer bedriften å gå glipp av vekstmuligheter.Ulike lokasjoner kan beslutte høyst forskjellige standarder, som kan gi praktiske utfordringer med videokommunikasjon mellom de ulike kontorene.

Og dessverre er det ofte slik at plunder og heft jager brukerne vekk fra videorommet og dermed muligheten til å opparbeide gode erfaringer med videomøter.

Last ned gratis guide: 5 fordeler med videokonferanse

Flere verdensdeler

Når det derimot fungerer som det skal, blir brukerterskelen lavere, og gevinstene blir større og flere. Ikke minst kan det inspirere til nye arbeidsmetoder. Et eksempel kan vi hente fra en norsk virksomhet med kontorer i Asia, Europa og USA. Forretningsdriften krever innsats fra alle ledd og fra alle lokasjoner, enten det er produktutvikling, logistikk, markedsføring, salg eller ledelse.

Dette krever hyppig møtevirksomhet, og det er langt mellom Norge og Asia. Derfor har det vært mange år med mye reising for nøkkelpersoner i konsernet. Samtidig har konkurransebildet blitt tøffere, og produktporteføljen har krympet.

Ett av tiltakene for bedre lønnsomhet handler om nettopp mer effektiv samhandling. Et felles videokonferansesystem med enkelt brukergrensesnitt og den beste lyd- og bildekvaliteten ble implementert.

River siloer

Hos den norske globale produsenten er resultatet blitt mye hyppigere og bedre kommunikasjon, slik at både geografiske og faglige siloer er i ferd med å rives ned. Nå kan medarbeidere i Norge granske høyoppløselige bilder av nye produktprøver fra Asia på storskjerm for å få et førsteinntrykk. Alternativet var å få det tilsendt eller reise gjennom flere tidssoner, så sentrale beslutninger om produktutvikling gjøres mye raskere enn før.

Les også: Videomøter bygger ned faglige skiller

Bedriften legger ikke skjul på at det krevde en del å få en global stab til å endre atferd og forstå at ny teknologi kan øke deres effektivitet. Her førte et enkelt brukergrensesnitt til at det likevel tok kort tid å gjøre alle brukerne fortrolige med videokonferanseutstyret.

Konkurransekraft

Hva kan vi lære av dette?

At IT-avdelingen kan legge til rette for økt produktivitet og konkurransekraft i form av anskaffelser av en samhandlingsløsning på grunnlag av en helhetlig og langsiktig strategi.

 

Tags: Samhandling

Gratis e-guide: 5 fordeler med videokonferanse