Når alt skal bli «Smart» – hva skjer da?

Hilde Martinsen den 30. juli 2018

Når alt skal bli smart

Hva skjer når alt digitaliseres og når byer, hus, biler, tjenester og hele samfunnet skal bli teknologisk og smart? Vi snakker om det, vi leser om det og vi hører om det daglig, men hvor vil det føre oss? Vil det skape sosiale skiller, hvordan vil det påvirke samfunnet og hva må virksomheter gjøre for å henge med? 

Alt starter med den digitale grunnmuren

Smarte og grønne velferdssamfunn må bygges på en solid digital grunnmur. Mange opplever nok at praten om den digitale grunnmuren er kjedelig. Den er lite synlig og blir derfor ofte gjemt og glemt. Ingen sier vel: kom å se på verdens beste grunnmur. Den bare er der og vi forventer at den leverer. Du ser den ikke, men den er overalt. Uten den stopper samfunnet. Digitaliseringen starter med den solide og stabile grunnmuren, en plattform som holder hele den digitale arkitekturen samlet og trygg. Du kan ikke bygge en effektiv og trygg digital fremtid på en underdimensjonert, utrygg, hullete, skjev og mangelfull grunnmur.

Tilgjengelig for alle?

Den teknologiske transformasjonen går raskt. Teknologi er fremtiden. IoT vil by på endeløse muligheter. En del teknologi vil være tilgjengelig for alle, men en del vil lage et teknologisk skille i samfunnet. Slett ikke alle vil kunne gjøre hjemmet sitt «smart», implementere roboter i husholdningen, ha den siste modellen av smarttelefon eller investere store summer i fremtidens smarte biler. Vil dette da bety to adskilte verdener, eller vil man se en god sameksistens mellom den teknologisk avanserte delen og den delen hvor teknologiske løsninger henger etter? 

Vil nye sosiale skiller oppstå?

Det vil være fundamentalt avgjørende å ha teknologisk forståelse i fremtiden. Det blir også uhyre viktig at jenter melder seg mer på og blir med å forme og skape den teknologiske fremtiden. Teknologi er ikke bare for menn. Teknologi er gøy og det gir deg nye muligheter. Alle vil ha nytte av fremtidens teknologi. Kvinner og menn, unge og gamle, friske og syke, det offentlige og det private. Den revolusjonerer også hverdagen og fremtiden for oss alle. I den offentlige skolen i dag ser vi sosiale ulikheter og det varierer mye på tilgangen til digitale hjelpemidler. Vi ser at velstående kommuner kan utstyre alle elever med iPad, mens andre og fattigere kommuner har utstyr som er utdatert og foreldet. Norske elevers digitale kompetanse stammer derfor oftere fra det de har lært seg på PC-er og nettbrett på fritiden enn det de har lært på skolen. Dette forsterker sosiale ulikheter fremfor å redusere dem. Og det man ser er jo også det økonomiske aspektet i de private hjem og hva vi har råd til av teknologi og utstyr. Vi går ikke likt inn i vår digitale fremtid. Innovasjonsalderen vil forandre vår verden på et grunnleggende vis og vi vet ikke i dag hvor det ender.

Bred adapsjon av velferdsteknologi

Fremtidens eldre og funksjonshemmede vil bli nødt til å ta i bruk ny teknologi og tilpasse seg i et digitalt samfunn. Vi vil se ny omsorgsteknologi som muliggjør at eldre og uføre kan bo hjemme og det blir viktig for å kunne tilby et verdig omsorgstilbud. Teknologier som smarthus eller sporingsløsninger kan avlaste og støtte pårørende i deres omsorgsarbeid. Ikke minst kan administrativ teknologi hjelpe helsepersonell til å utføre en bedre og mer effektiv jobb. Innbyggere vil kunne få smarte helsetjenester hjemme i trygge boliger. Dette innebærer kommunikasjonsløsninger, trygghetsrelatert teknologi, omsorgstjenester, smarthusteknologi og tjenesteutøvelse knyttet til denne teknologien.

Fremtiden er nå

Det er nå vi skaper fundamentet og den digitale grunnmuren for fremtidens teknologi. Mange norske virksomheter har kommet langt, mens andre fremdeles diskuterer hvor de skal starte. Vi mener at det hele starter med en solid digital grunnmur. Et nettverk uten huller og med sikkerheten på plass. Dette vil være ekstra viktig med tanke på fremtidens teknologi som vil knyttes til nettet i tiden fremover. Helt nye muligheter vil oppstå, vi må hanskes med nye trusler og vi må endre på dagens ledelsesprinsipper og organisasjonsmodeller. Alt må tilpasset et høyteknologisk samfunn.

Blir IT-trusler en større risiko?

Når alt digitaliseres vil helt klart trusselen mot IT-sikkerheten bli større. En stor andel av norske bedrifter forventer også en økning i trusler mot IT-sikkerheten. Med alle nye IoT enheter vil nedslagsfeltet og inngangsportene til de cyberkriminelle øke. Trusselbildet er i stadig endring og vil også i fremtiden søke nye veier. Men skal vi tro tallene fra Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen (KRISINO) som kom ut i 2017, har norske virksomheter en god vei å gå i forhold til å håndtere næringslivskriminalitet på en god måte. Er det på tide å våkne?

Vi kan hjelpe deg med dine digitale utfordringer

Et godt tips vil være å finne seg en dyktig samarbeidspartner. En som kan se dine utfordringer, gi råd og løse problemer sammen med deg. Og som kan hjelpe deg å bygge den digitale grunnmuren du trenger for å innovere og skape nye muligheter. Digitaliseringen av samfunnet skaper hele tiden nye verdier og utviklingsmuligheter, men utvider også sårbarhetsflatene til det vi ønsker å beskytte. Å kunne ha tillit til at en samarbeidspartner tar vare på IT-sikkerheten din i digitaliseringsprosessen vil kunne gi deg den tryggheten du trenger.

Vi er her for deg!
Ta gjerne kontakt med oss for en prat om digitalisering, sikkerhet eller nettverksinfrastruktur som kan ta deg med inn i fremtiden. Vi bygger gjerne den digitale grunnmuren sammen med deg!

Tags: Digitalisering, iot

Kontakt oss: Ønsker du å ta en prat med oss?