Morgendagens arbeidsplass er her allerede

Telenor den 24. september 2018

Kontoret

Verden er i endring – og arbeidsplassen og kontoret følger rett etter. Her deler vi våre tanker om kontoret og arbeidsplassen; hvor vi er, hvor vi skal – og hva som skal til.

Arbeidsplassen har blitt navet i det moderne samfunnet og for det moderne mennesket. Det er her vi bygger mye av vår identitet og har vårt sosiale nettverk. Det er på̊ jobben vi bruker det beste i oss selv – sammen med andre – for å generere den verdiskapningen som samfun­net og kommende generasjoner er avhengige av. Og det er på̊ den moderne arbeidsplassen vi høster fruktene av stadig mer spennende og funksjonsrik teknologi og digitale løsninger.

Når alt spiller sammen går verden fremover og de ansatte er fornøyde. Og i bunnen av en velfungerende organisasjon – eller et sam­funn for den sakens skyld – ligger en solid, gjennomtenkt og sikker digital grunnmur. Når denne står støtt flyter kunnskap fritt og vi jobber sammen uten begrensingene som en dårlig teknologisk løsning innebærer.

Telenor bygger denne grunnmuren, men vi utvikler også̊ løsningene som skal stå støtt på toppen av den.

Samarbeid er en av de viktigste driverne for produktivitet. Samtidig må̊ du legge til rette for menneskene. Uten de ansatte blir verktøy­kassen som grunnmuren og løsningene representerer, ikke noe annet enn penger ut av vinduet.

I dag og i fremtiden trenger vi rom for teamwork og rom for samhandling, rom for fjernarbeid og løsninger som ikke skiller på̊ om du sitter på̊ hytta, hjemme, på̊ en kafé, et coworkingspace i utlandet eller på̊ hoved­ kontoret i hjemlandet.

Vi er her for deg!
Ta gjerne kontakt med oss for en prat om digitalisering, sikkerhet, nettverksinfrastruktur eller det moderne kontoret som kan ta deg med inn i fremtiden.

Tags: Samhandling

New call-to-action