Slik kan du bruke loggdata for å ruste deg mot sikkerhetstrusler

Jan Petter Torgersrud den 30. november 2016

IT-sikkerhet: Brik loggdata mot sikkerhetstrusler.

Dataangrepene øker i antall og omfang, og ved raskere å kunne avdekke ondsinnet trafikk, og analysere alarmer - jo fortere kan du avverge store trusler.

Ved å ta i bruk logganalyse gjør du det mulig å korrelere og analysere store mengder meldinger og logger fra maskinvare og applikasjoner. For å møte utfordringene i dagens trusselbilde må hendelser og varslinger fra flere nettverkselementer og systemer ses i sammenheng. Et samlet bilde av sikkerhetshendelser øker oppdagelsesevnen, og kan også bidra til å redusere rapportering av "falske alarmer". Ønsker du å lese mer om trusselbildet kan du gjøre det her: Dette må du som IT-leder vite om IT-sikkerhet.

Splunk er spesialist på å ta ut og analysere store mengder maskindata. De opererer dermed midt i to av de store IT-trendene: " Internet of things" og "Big Data". Sjekk ut denne filmen som gir deg et innblikk i hva dette verktøyet kan gjøre for deg:

 

Dette kan Splunk gjøre for deg:

  • Logganalyse gjør det mulig å korrelere og analysere store mengder av meldinger og logger fra maskinvare og applikasjoner
  • Splunk er speisalisert på å få ut meningsfull informasjon fra "maskindata", og brukes i en rekke sammenhenger
  • Brukes innen sikkerhet, blant annet for å avsløre mer sofistikerte angrep og hendelser.

 

Tags: Sikkerhet

Kontakt oss: Ønsker du å ta en prat med oss?