IPv6 - når alt skal på nett

Herman Hermansen den 31. august 2016

IoT_hvit.jpg
Når alt skal på nett, øker behovet for IP-adresser. Befolkningsvekst, og et økende antall digitale enheter tilsier at behovet for IP-adresser vil vokse betydelig i årene fremover. De siste årene har IPv6 blitt aktualisert fordi den gamle IP protokollen IPv4, nå er tom for adresser.

Overgangen fra IPv4 til IPv6

Mangelen på IPv4 adresser er et reelt problem, og det er behov for betydelig flere adresser når internett ikke lenger bare er en kobling mellom datamaskiner, men også skal bære kommunikasjon for ting som kjøleskap og biler.

IPv6 er eneste langsiktige løsning på dette problemet, men de to IP-protokollene IPv4 og IPv6 vil sameksistere i mange år fremover. Det vil derfor være nødvendig med støtte for både IPv4 og IPv6 (dual stack) i årene som kommer.


IPv6 avmystifisert!

Siden IPv6 kom i 1996, har den umiddelbare reaksjonen på disse nye adressene vært forskrekkelse over at de ser ut til å være så mye vanskeligere å huske i forhold til IPv4 adresser. IPv6 er 128 bit, hexadesimal og presenteres ofte slik for å skape mest mulig redsel:

2a0f:781:4001:102:fd23:5316:eb86:dcc4

Når jeg jobber med IPv6 opplever jeg ikke dette som noe problem. Det gjelder å forstå hva man har foran seg.

Adressen består som i IPv4 av en nettverksdel og en host ID del. Hvert hex tall mellom kolon tegnene kalles for en «quad» som er en samling av 4 hexadesimale tall «nibbles» 0-F

Som bedriftskunde tildeles du for eksempel et 48 bits nettverk fra din ISP:

2a0f:781:4001::/48

I IPv6 terminologi kalles det for et prefix, men kall det gjerne subnett eller rute som du er vant med fra IPv4. Dette er det du må huske.

Jeg husker mitt private og etter noen minutter sitter også prefixet som jeg jobber med hos kunder.

Ipv6 deles i 3 deler

Alle LAN subnett har /64 bits nettverkslengde. Så du kan dele adressen over i tre deler:

2a0f:781:4001:102:fd23:5316:eb86:dcc4

2a0f:781: 4001: er prefixet du fikk fra ISPen, :102: er subnettet du selv har tildelt det aktuelle LAN segmentet og resten er host ID.

Subnett delen her er 16 bits, 4 quads. I sin enkleste form har man plass til å kode inn VLAN IDen her. Det husker de fleste. Her kan man også benytte «colouring», dvs tildele betydning som formål, avdeling, etasje etc i de 4 nibblene. Uansett er det en betydning i disse 16 bits som man har bestemt selv og dermed kan lage et opplegg så man klarer å huske det. Normalt blir dette mer logisk enn med IPv4 der det er begrenset med plass til å kode inn betydning.

 

Det verste gjenstår, den 64 bits host IDen :fd23:5316:eb86:dcc4. Kanskje ikke så lett å huske men dette eksempelet er en maskin tildelt adresse basert på random eller MAC adresse. Men det er jo adressene på routere og servere man har behov for å huske og disse tildeler man som regel statisk eller med faste DHCP reservasjoner. Man kan derfor gjøre det enkelt å huske:

2a0f:781:4001:102::1

Eller med DHCP ved å lage et scope som kun tildeler dynamiske adresser i siste quad

2a0f:781:4001:102::1102

Begynner å bli forholdvis greit å lese og huske? Altså, i eksempelet over: VLAN ID 102 og host ID 1102, resten er fast

Et siste tips er alltid å sette en fast link local adresse på alle LAN gatewayer, for eksempel:

fe80::1

Da har man alltid en fast adresse å pinge for å sjekke om man når default gateway, uansett hvilket LAN segment man er tilkoblet.

Jeg håper denne bloggen var litt avmystifiserende. Dette og mange andre tips får du om du går på vårt IPv6 kurs. Dag 1 egner seg for alle, dag 2 og 3 er mer teknisk fokus og inneholder alt du trenger for å komme i gang med Cisco nettverk, Microsoft og Linux DHCP og DNS. Vi er dedikerte instruktører som lever og ånder for IPv6 som fagområde. 

 

Tags: Nettverk

Kontakt oss: Ønsker du å ta en prat med oss?