Digitalisering: Internet of Things er ikke hypet nok

Jan Petter Torgersrud den 14. mars 2017

IoE og digital infrastrukturDet økonomiske vekstpotensialet knyttet til "Internet of Things" (IoT) – eller "Internet of Everything" (IoE) som noen kaller det – er sannsynligvis enda større enn vi tror. Forutsetningen er imidlertid at vi har den digitale grunnmuren på plass; at ting og systemer kan snakke med hverandre, at all informasjonen blir lagret et sted og så analysert – og at sikkerheten er god.

Første gang McKinsey Quarterly skrev om Internet of Things var i 2010. Allerede da var dette konseptet i ferd med å bli en hype.

I tiden som har gått siden den gang har alt fra kjøleskap, biler, fiskemerder, pacemakere, produksjonsutstyr i industrien, leketøy, klokker, skannere og kassasystemer gått på nett – for bare å nevne noen få eksempler. I 2020 viser beregninger at rundt 50 milliarder enheter vil være online. Hvis du i tillegg til disse maskinene tar med alt som finnes av sensorer - teknologi som registrerer og samler inn data uten selv å gjøre noe med den - er sannsynligvis tallet mye høyere.

Alt som kan digitaliseres vil bli digitalisert

Mange mener at nettopp IoT representerer den sterkeste driveren for disruptiv endring knyttet til nye forretningsprosesser og nye forretningsmodeller i fremtiden. Den årlige verdiskapningen knyttet til nye produkter, tjenester, forretningsmodeller, prosesser og beslutningsprosesser ligger et sted mellom fire og mer enn 11 trillioner dollar, spår McKinsey. (En trillion i denne sammenhengen er 1000 milliarder). 

Å ta inn over seg hva IoT innebærer og hva potensialet består i, blir enklere hvis vi bruker konkrete eksempler som favner både maskiner og sensorer. For det er når vi kombinerer disse teknologiene at det enorme potensialet kommer til syne: 

  • Å forstå hvordan en funksjon eller et produkt blir brukt, gir rom for innovasjon. En bilprodusent som samlet inn data fra tusenvis av kjøretøy, så for eksempel at bruken av setevarmerne ikke korresponderte med værdata for samme periode. Ved å gjøre denne funksjonen lettere tilgjengelig og legge inn en påminnelse i dashbordet foran føreren, bidro de til færre kalde rumper og flere fornøyde kunder gjennom innovasjon.

  • På en moderne oljeplattform finner du rundt 30 000 sensorer som løpende kartlegger prosesser og rapporterer status på utstyr. Den viktigste funksjonen er å registrere avvik for å unngå uhell og ulykker. Disse prosessene utnytter imidlertid bare 1 prosent av all informasjonen som samles inn. I fremtiden vil dataene også bli brukt til å optimalisere driften, forutsi behov og hendelser og ta datadrevne beslutninger basert på en Big Data tilnærming. Disse beslutningene kan like gjerne bli tatt av en algoritme som av et menneske.

  • Når bruken av alle mulige produkter lar seg kartlegge i detalj, genereres det informasjon om ledig kapasitet. Dermed kan produkter bygges om til tjenester, der virksomheter og brukere kjøper det de har behov for, fra den printeren, det strømnettet, det transportselskapet eller det datavarehuset som kan levere der og da. Produksjonsutstyr utnyttes 100 prosent og hver enkelt kunde betaler kun for faktisk bruk.

  • En moderne bro kan bygges med avanserte materialer pakket med sensorer. Asfalten snakker med trafikk som nærmer seg og varsler om både kø og glatt veibane. Hvis føreren av bilene ikke tar nødvendige forhåndsregler, kan bilen selv, i samarbeid med asfalten på broen, senke farten så mye som nødvendig.


Les mer om hvordan digital omlegging krever teknologisk modernisering.

Digital infrastruktur

Mulighetene er, som disse få eksemplene viser, mange. Men noen forutsetninger må oppfylles, for at disse scenariene skal bli realisert. En av de viktigste, er nødvendigheten av at forskjellige løsninger enten snakker sammen direkte eller via sentraliserte noder der data gjøres lesbar for mer enn et system og distribueres ut til definerte mottagere.

Men minst like viktig er det at den digitale infrastrukturen, den vi allerede har utviklet og bygget ut siden 60- og 70-tallet, er oppdatert, tilrettelagt og dimensjonert for fremtidig bruk.

  • Alle dataene som generes kan lagres sentralt, i skyen, for å være tilgjengelig for mange prosesser samtidig.
  • Kapasiteten i globale datasentre og hastigheten til søke- og analyseverktøy må øke, for å håndtere de enorme mengdene med data som genereres.
  • Når stadig mer informasjon og flere prosesser er tilgengelig via nettet, må sikkerheten alltid være "state of the art".
  • Måten data presenteres på, i dashbord, via API-er, ferdigformaterte rapporter eller som analysert beslutningsgrunnlag, kommer til å bli stadig bedre og mer avanserte.


I
Telenor Bedrift har vi vært med helt siden starten og utviklet de løsningene som i dag representerer utgangspunktet for den spennende utviklingen vi beskriver ovenfor. Det gjør oss unikt kvalifisert til å hjelpe våre kunder inn i fremtiden – og til en spennende samtalepartner i prosesser der offentlige og private virksomheter kartlegger nye muligheter.

Tags: Digitalisering, iot

Gratis e-bok: Klar for den digitale reisen? En bok om digitalisering av virksomheten