Digitalisering: Informasjonsstrømmen skaper vekst og smarte løsninger

Henning Elvestad den 28. mars 2017

DigitalCity.jpg

Med den digitale grunnmuren på plass skaper Internet of Things og en stadig økende informasjonsstrøm på tvers av landegrenser grunnlaget for nye suksesser, spennende produkter og smarte løsninger.

 

Mens vekst i handel og internasjonal finans er i ferd med å flate ut, økte den globale flyten av bits og bytes 45 ganger mellom 2004 og 2014. Innen 2020 vil minst 50 milliarder online enheter eller sensorer produsere data og informasjon. I løpet av de neste fem årene spås båndbredden på tvers av land og kontinenter å vokse med 9-gangeren.

Veksten skaper utfordringer, for eksempel knyttet til lagring og personvern. Men gitt at land fortsetter å investere i den digitale infrastrukturen og næringslivet ikke mister fokuset på den digitale grunnmuren, representerer disse tallene først og fremst enorme muligheter.

Store, globale selskaper bruker teknologi og informasjon for å redusere kompleksiteten i organisasjonen og i grenseoverskridende prosesser. Små startups og mellomstore virksomheter finner markeder og kunder i hele verden for produkter og tjenester som ikke er begrenset av nasjonalitet eller kultur.  Og enkeltpersoner jobber for arbeidsgivere på den andre siden av verden, i sin egen tidssone og med kollegaer som befinner seg på kontoret eller i landet ved siden av.

 

Globale muligheter

 

Et godt eksempel på virksomheter med IT-infrastrukturen på plass, som klarer å utnytte grenseløse muligheter og en stadig voksende mengde informasjon og data, er de såkalte mikro-multinasjonale. For mens solid og lønnsom internasjonal vekst tidligere forutsatte enorme operasjoner og folksomme organisasjoner, vokser det i dag frem en ny gruppe små og mellomstore virksomheter som tenker og oppfører seg som om de er et globalt konsern.

 

Den internasjonale storbanken HSBC er en av mange som har dykket ned i dette fenomenet, blant annet for å forstå hva forutsetningen for suksess og vekst er. De fokuserer på fem felles trekk:

Mikro-multinasjonale

  • tenker globalt og grenseløst allerede fra starten av, begrenser seg ikke til en enkelt kundegruppe og innoverer seg frem til løsninger på utfordringer
  • er ofte små eller mellomstore (i global målestokk), med en omsetning på mellom $ 50 og 500 millioner
  • vokser internasjonalt før heller enn senere
  • spesialiserer seg på en prosess, et produkt eller bare en komponent – og ser hele tiden etter nye markeder for denne
  • bruker ny teknologi og er tidlig ute med å implementere de siste løsningene, enten det handler om datamining og analyse, betalingssystemer eller integrasjon mot samarbeidspartnere

Eksemplene på de store mikro-multinasjonale er mange, fra Facebook og Alibaba til Amazon, Sales Force og eBay. At sluttleveransen ikke er nødt til å være digital, er både Über og Airbnb gode eksempler på.

Norske eksempler på selskaper som tenker som en mikro-multinasjonal virksomhet er for eksempel flyplass-snøryddingsselskapet Øveraasen og de to oppstartselskapene Timely (timeføring) og reMarkable (nettbrett for håndskriftnotater basert på E-Ink).

 Les mer om hvordan digital omlegging krever teknologisk modernisering.

Lokalt potensiale

Også på produkt, prosess- og tjenestenivå er det mye å hente på å forholde seg aktivt til informasjonsstrøm og svulmende datamengder. I et samfunnsperspektiv er big data-analyse nøkkelen til store innsparinger, miljøgevinster og forenkling.

For næringslivet representerer data og informasjonsflyt kunnskap om kunder og kundereiser som er verdifulle for leverandøren og verdiøkende for kundene.

Noen eksempler er

  • smarte byer og smarte strømnett – digitale strømmålere åpner for en toveis-datastrøm mellom husholdninger og nettleverandør som legger grunnlaget for mengder av smarte tjenester basert på informasjon om individuelle forbruksmønstre og behov
  • analyse av søkedata gir Helsedirektoratet mulighet til for eksempel å se en influensaepidemi ta form lenge før rapporter fra sykehus og legekontorer bekrefter prediksjonen
  • eHandelsvirksomheter kommer til å bli stadig flinkere til å bruke kundedata i sanntid for å strømlinjeforme kundereisen og tilbud for den enkelte kunde

Datametrix har siden 80-tallet vært med på å skape det teknologiske grunnlaget for den utviklingen vi høster fruktene av i dag. Ta kontakt hvis du vil snakke om hvilke muligheter digitaliseringen skaper for din virksomhet – og hva vi kan gjøre for å hjelpe deg å realisere potensialet.

Last ned vår e-bok om digitalisering av virksomheten: Klar for den digitale reisen?  

Tags: Digitalisering

Gratis e-bok: Klar for den digitale reisen? En bok om digitalisering av virksomheten