Digitalisering: Hvem har ansvaret for digitalisering?

Jan Petter Torgersrud den 7. mars 2017

Digitalisering og shadow IT

Hvem har ansvaret for digitalisering?
Vi snakker og skriver mye om hva digitalisering av næringslivet og samfunnet betyr. Men hvem sitt ansvar er det egentlig?

I et historisk perspektiv har alt som har med IT å gjøre, hørt til i IT-avdelingen. Sikkerhet, lagring, drift og innkjøp av datamaskiner, samarbeidsløsninger og skreddersydde produksjonsverktøy har på en aller annen måte vært forankret i et IT-prosjekt.

En stadig viktigere prioritet for IT-folket, i takt med at mer sensitive data og prosesser blir digitalisert, har vært sikkerhet. Og mange ansatte har følt på utfordringene knyttet til behovet for å ta være på bedriftens kunnskap og ønsket om å levere, kommunisere og jobbe raskt, effektivt og uhindret.

Utviklingen oppover på 2000-tallet endret dette bildet. "Bring Your Own Device" – eller BOYD – ble et begrep som mobiltelefonleverandører og nettbrettprodusenter visste å utnytte seg av. Og det som startet med at de ansatte ville bruke sine egne mobiltelefoner fortsatte med at hele avdelinger tok i bruk Slack, Yammer, Dropbox og SalesForce – ofte med minimal involvering fra IT.

"Skygge-IT"

"Skygge-IT" eller "Shadow IT" er et begrep som beskriver dages situasjon. Ifølge en fersk undersøkelse gjennomført av VMware, mener 65 prosent av ledere i norske virksomheter at IT-avdelingen mister kontroll.

Rent umiddelbart skulle man tro de samme lederne mener dette gir grunn til bekymring. Realiteten er tvert i mot: Tapet av kontroll er på mange måter en nødvendig utvikling, der IT-folket finner nye roller og nye oppgaver – blant annet som en konsekvens av de stadig større kravene til digitalisering av offentlige virksomheter og næringslivet.

Det er få som argumenterer i mot at digitaliseringen av samfunnet og av virksomheter først og fremst er et lederansvar, og deretter et ansvar som alle de ansatte må være seg bevisst.

Vi snakker om en digital transformasjon som særlig favner tre viktige områder: samhandling, tjenester og kundeopplevelser – eller kundereisen, som vi i Datametrix snakker om så ofte vi får mulighet til det.

I denne situasjonen er det minst like viktig at ledelsen har IT-kompetanse og de ansatte en forståelse for hva virksomhetens kjernevirksomhet er, som at IT-avdelingen er oppdatert og i forkant.

Når de norske lederne beskriver utviklingen som at "IT-avdelingens mister kontroll", så snakker de sannsynligvis om tradisjonelle oppgaver som drift og sikkerhet. Med moderne teknologi og gode løsninger ser imidlertid vi at dette er en situasjon som er håndterbar – også når de ansatte tar i bruk tjenester på nettet eller kobler på et nettbrett de ikke har hatt med på kontoret før. Det er dette vi hjelper mange kunder med.

Den spennende delen av utviklingen som er beskrevet ovenfor, er IT sin nye, og strategisk sentrale, rolle; med utgangspunkt i kunnskap og erfaring og et helhetsperspektiv på både virksomheten og markedet, er IT unikt posisjonert for å være pådriver, fasilitator og tilrettelegger i digitaliseringsprosessen. Ikke som prosjekteier, men som aktiv deltager.

I en tid der stadig flere tekniske prosesser og driftsoppgaver kan automatiseres eller outsources, frigjøres det også mye tid. Denne tiden kan IT-avdelingen bruke til å synliggjøre mulighetene som ligger i den nye teknologien – og bidra til å realisere dem i nye tjenester og prosesser.

 

På tross av en ny, og enda mer strategisk posisjon i organisasjonens interne verdikjede; det er fortsatt endel ting ingen andre enn IT kan ta ansvaret for i digitaliseringsarbeidet. Dette har vi blant annet skrevet om i eBoken "Klar for den digitale reisen?": 

"En solid, sikker og automatisert IT- infrastruktur må ligge i bunnen hvis man skal lykkes med gode digitaliseringsprosesser. For å sikre innovasjonskraft må den digitale grunnmuren integrere det eksisterende med ny fleksibel kapasitet som muliggjør raske endringer og utrulling av nye app’er eller etablering av digitale prosesser. Intelligent infrastruktur med automasjonslag på toppen gjør at underliggende nettverksinfrastrukturkomponenter raskt etableres med riktige innstillinger.

Den digitale grunnmuren består av
en rekke produkter, tjenester og funksjonalitet. Noen av disse byggeklossene må være til stede og er sentrale i alle virksomheter. Andre dekker spesifikke behov knyttet til for eksempel bransjer, tilgangen på data og informasjon eller organiseringen av virksomheten."

Du kan laste ned eBoken og lese mer her.

Eller kontakte oss for en samtale om IT-avdelingens rolle i digitaliseringen av virksomheten.

Tags: Digitalisering

Gratis e-bok: Klar for den digitale reisen? En bok om digitalisering av virksomheten