Generasjon Z – sitter snart på en pult nær deg

Telenor den 27. november 2018

Generasjon Z

Millennials – eller Generasjon Y, hvis vi skal følge bokstavene i alfabetet – går for å være en av de mest krevende aldersgruppene som er født etter krigen. Nå kommer neste generasjon Z, den første som ikke kjenner en verden uten Internett og mobiltelefoner. Mye tyder på at det faktisk kan bli et ganske så hyggelig møte.

Helt siden den kanadiske forfatteren Douglas Coupland ga ut boken "Generation X" i 1991, har kunnskap om ungdom og aldersgrupper vært kapital i næringslivet og samtaletema i selskapslivet. Hva som kjennetegner en gruppe som har vokst opp samtidig, blitt formet av de samme opplevelsene og utviklet de samme holdningene og forventningene, er verdifull kunnskap for arbeidsgivere, markedsførere, politikere og ikke minst, alle de som jobber med å digitalisere samfunnet. For hva er vitsen med å lage en digital postkasse for all offentlig kommunikasjon hvis ingen bruker den? Eller en e-Helse-tjeneste hvis ingen stoler på den.

Generasjon Z tar form

Det finnes flere måter å definere en generasjon på. Den mest hensiktsmessige, hvis målet er å forstå gruppen vi snakker om, er å holde øye med hvordan barn og unge utvikler seg – og på hvilket tidspunkt de plutselig skiller seg fra sine eldre søsken. Det innebærer i praksis at når du oppdager endringen, så er den nye generasjonen allerede en realitet.

Det var sånn Marcia Merriman i Ernst & Young oppdaget Generasjon Z; hun leste statistikk og samlet informasjon om Generasjon Y, da hun plutselig la merke til et grunnleggende skifte i holdninger og forventninger. Problemstillingen handlet om hvor vidt et utvalg ungdommer var villige til å gjøre et miljøvennlig valg, utelukkende fordi det var miljøvennlig. Generasjon Y, som alltid er på jakt etter "whats in it for me"-komponenten ville ha svart glatt "nei" på dette spørsmålet. I undersøkelsen som Merriman leste, svarte flertallet "ja".

Barna og ungdommene vi snakker om er født fra rundt midten av 90-tallet frem til midten/slutten av 2000-tallet. Det betyr at de yngste knapt har begynt på skolen, mens de eldste er på vei ut i arbeidslivet, etter å ha studert de siste 3 til 5 årene.

Marcia Merriman ble inspirert av det hun leste og forsket videre. Og etter hvert var hun i stand til å konstruere en profil som tydeligere viste forskjellen på generasjon Y og Z. Her er det hun fant:

Generasjon Y vs generasjon Z

Generasjon Z er formet av en post-9/11-verden, der farer, både på nett og i verden forøvrig, dominerer. De kjenner ikke en tilværelse uten Internett, de har aldri lært seg et telefonnummer utenat, skjønner ikke hva en skrivemaskin er hvis de kommer over en og bruker smarttelefonen som en forlengelse av seg selv. De er på den ene siden tolerante, fleksible når det kommer til likekjønnet ekteskap og kjønnskategorier og åpne for andres tro og overbevisning. Samtidig er de er formet av truslene og utfordringene som følger i kjølevannet av blant annet internasjonal terrorisme og migrasjon.

På jobben

Foreldrene til Generasjon Y har fått tilnavnet "helikopterforeldre" og "curlingforeldre"; i praksis overbeskyttende og tilretteleggende. Det har skapt et avkom som opplever seg selv som spesielle og unike og som får premie uansett om de vinner eller ikke. Drømmer skal realisere til en hver pris og et ansattintervju er en forhandling.

Generasjon Z sine foreldre opererer mer etter "stealth"-prinsippet; de svever et sted der opp, passer på og stuper lynraskt ned hvis det oppstår en situasjon, diskuterer den med avkommet og veileder dem frem til en løsning. Dialog og likeverd er to ord som godt beskriver relasjonen mellom de voksne og barna. Faren er at oppdragelsen blir grenseløs og utydelig. Oppsiden er barn som har lært seg å tenke seg, å jobbe for det de vil ha, som ser verdien av erfaring og ikke er redd for hverken å jobbe i store organisasjoner eller lytte til råd fra 50-åringen ved siden av.

De ønsker, som sine Y-brødre og -søsken, løpende læring på jobb. Silotankegangen som mange eldre har vokst opp med i jobben, er totalt fremmed for dem. Er det er problem så har det en løsning – og de satser alt for å finne den.

Og sist, men ikke minst; der Y'ene er kreative mener forskerne at Z'erne er innovativ. De har vokst opp med disrupsjon og ukentlige teknologiske revolusjoner, de stiller spørsmål og leter etter grunnleggende nye måter å gjøre ting på .

På nettet

Generasjon Z er nærmest født på nettet og bruker smarttelefonen som en forlengelse av seg selv. De tilbringer så mye tid online at ikke bare Apple, Google, foreldre og cyber-psykologen Sherry Turkle ser på det som et problem, de blir frustrerte selv også. Noen beskriver dem som en schizofren generasjon med minst to personligheter; en eller flere på nett og en i real life. Og selv om de er opptatt av ansikt-til-ansikt-interaksjoner på jobben, er det samtidig mange som forteller at de er mest bekvemme når de kan bli kjent med nye mennesker på chat.

Denne tosidigheten gjenspeiler seg også i Generasjon Z sitt forhold til sosiale medier, markedsføring og personvern. De er skeptiske til å dele for mye om seg selv, lager falske profiler på Facebook og Instagram og bruker tjenester som anonymiserer dem eller rydder opp innhold før det blir spredt og de mister kontrollen over det.

I samfunnet

Særlig dette siste personlighetstrekket, Generasjon Z sitt forhold til personvern, blir sett på som viktig å forstå i et samfunn der de eldre generasjonene totalt har gitt opp å kontrollere informasjon om seg selv på nettet og der kommersielle aktører høster, analyserer og utnytter personlige data for å øke omsetning og fortjeneste.

At Generasjon Z er skeptiske til å avsløre alt, har et bevisst forhold til sitt eget omdømme og ser på personlige informasjon som en ressurs som må forvaltes, kan få konsekvenser for hvordan de tenker om digitalisering av tjenester, produkter og prosesser i fremtidens samfunn – og hvordan innovasjonsprosjektene de deltar i kommer til å se ut. Basert på egen erfaring kan de bidra som utviklere – og i nest omgang som brukere i en verdens som bare til mer og mer digital.

De eldste GenZ'erne er allerede godt over 20 år. Sjansen for at det plutselig sitter en på pulten ved siden av deg, er stor. Og husk da at dette er noen annet en Generasjon Y. Ikke bare kan du ha fått et erfarent og positivt medlem til digitaliseringsteamet, du har kanskje fått en venn også. 

LES MER

Marcia Merriman, Ernst & Young:
What if the next big disruptor isn’t a what but a who? 

Kantar Media:
Gen Z is the generation taking a stand for privacy on social media

The Guardian:
Generation Z: ‘We have more to do than drink and take drugs’

Tags: Digitalisering

Gratis e-bok: Klar for den digitale reisen? En bok om digitalisering av virksomheten