Fremtidens kontorløsning

Henning Elvestad den 1. juni 2017

FremtidensKontor572x381.jpg

Del 1 - Fra silo og cellekontor til levende nettverk, mobile samhandlingsløsninger og aktivitetsbaserte arbeidsplasser. Kontoret har vært igjennom en rivende utvikling de siste 30 årene. Sannsynligvis har vi bare sett starten.

Kontoret er ingen ny oppfinnelse. Helt siden tidenes morgen har konger, keisere og myndighetspersoner holdt seg med alt fra troner og pavestoler til slott og festninger – fysisk bygg, rom og steder som for alle praktiske formål må kunne kalles et kontor.

Etter hvert som behovet for struktur og organisasjon økte, særlig knyttet til forvaltning av rikdom og skatteinnkreving, vokste også antallet personer som ble ansatt for å gjøre konkrete oppgaver. For de fleste var det snakk om en jobb som de fikk betalt for å gjøre, for andre var det et kall. Alle gikk imidlertid på kontoret om morgenen og hjem om kvelden.

I det klassiske kontoret satt de ansatte i små og store landskaper under samme tak, mens sjefene etter hvert trakk inn i egne rom. Fremveksten av de amerikanske skyskraperne bidro blant annet til at hjørne-arealer og vindusplass fikk høyere status enn de mørke områdene midt i bygningen, der landskapene lå.

En tidlig forløper til det moderne kontoret ble utviklet av Robert Probst, en amerikansk designer som på 60-tallet håpet at fleksible og modulære cellekontorer (The Cube) skulle frigjøre kunnskap og føre til samarbeid på tvers i organisasjonen. Det tok ikke lang tid før de fleksible cellene ble til standardiserte, kjedelige og trange avlukker - store, åpne landskaper som hundretusenvis av kontorarbeidere tilbragte livene sine i.

Et annet forsøk, reklamebyrået Chiat Days kontorer i New York på 80-tallet, var en like stor katastrofe. Jay Chiat bestemte seg for at alle vegger skulle rives, lokalene skulle males i glade farger og ingen hadde faste plasser, egne datamaskiner eller mobiltelefoner.

Chiat Day gikk på den samme smellen som mange moderne organisasjoner fortsatt opplever når de innfører "free seating": underdekning. Hos Chiat Day var det for få PCer og mobiler, det var for få rom og ikke nok skrivebord. De ansatte begynte å dukke opp før seks om morgenen, hentet seg en mobil og en PC og la seg under pulten for å sove litt lenger. Andre hadde møter i bilene sine på utsiden av bygningen, når alle rommene var opptatt.

Frem til et stykke ut på 90-tallet var historien om det moderne kontoret en drøm som alt for ofte utviklet seg til et mareritt. Må så, med Internett, LAN og rutere, chatteprogrammer, servere og stadig bedre arbeidsverktøy, begynte noe å skje.

Ny teknologi

Mobiltelefonen og bærbare datamaskiner frigjorde etter hvert de ansatte fra det fysiske kontoret. Trådløse nett økte fleksibiliteten, både hjemme og på jobb. Datalagring frigjorde informasjon fra papir og skyen hentet etter hvert den samme informasjonen fra de lokale serverne, sendte den ut på nettet og gjorde den tilgjengelig fra over alt. Smarte, små PDA'er – personlige data-assistenter, som for eksempel PalmPilot -- var forløperen til de første trykskjermbaserte smarttelefonene fra blant annet HTC. Virkelig smarte ble de først da Apple lanserte iPhone – og resten er historie.

Den neste revolusjonen som har vært med på å muliggjøre den moderne organisasjonen og det morderne kontoret, var sosiale medier.

Les resten av historien om det moderne kontoret i del 2, "Mobilitet og grenseløshet".

Dette blogginnlegget er det første av flere som handler om fremtidens kontorløsninger, ny teknologi og moderne måter å jobbe på. Ta kontakt hvis du ønsker en samtalepartner som kan hjelpe deg å se mulighetene i din organisasjon – og på ditt kontor.

I en verden preget av digitalisering og der teknologien endrer seg og skaper endring, har Datametrix vært ledende i bransjen siden 1982. Vi kan teknologi, men alt vi gjør handler om mennesker. Vi hjelper deg å se mulighetene og å realisere potensialet for å skape endring, vekst og en virksomhet som er forberedt på fremtiden.

Tags: Digitalisering, Samhandling

New call-to-action