En god driftsavtale er den beste ferievikaren

Hilde Martinsen den 10. juli 2018

En god driftsavtale er den beste ferievikarenFor mange organisasjoner er det vanlig å ha kun en person som jobber hel- eller deltid med IT. Hva så når denne personen tar ut sin fire ukers ferie, eller blir syk? Hvem tar seg av driften i denne perioden? Det oppstår mange spørsmål i forbindelse med dette og usikkerheten hos ledelsen og de ansatte dukker opp.

Og hva med den stakkars IT-personen, han vil oppleve dette som både stressende og frustrerende å alltid måtte sjekke mobil og e-post i tilfelle det oppstår et kritisk problem på jobben. Det er nok ikke sjelden at it-ansvarlig opplever å få arbeidsdagen snudd på hodet, og ferien og fritiden påvirket av nedetid, cyberkriminalitet og driftsproblemer. En god driftsavtale er den beste ferievikaren. Dette vil sikre driften i ferier og ved uforutsette hendelser, men det vil også gi IT-ansvarlige rom for å bruke tid på innovasjon og nytenkning, noe som vil gi din organisasjon et fortrinn i digitaliseringsreisen.


Frigjøring av ressurser

Den største fordelen med driftsavtale er at løsningen frigjør interne ressurser og sikrer dine IT-løsninger ved å redusere risiko, kostnader og administrasjon. De interne IT-ressursene vil kunne konsentrere seg om kjernevirksomheten, og får teknologisk og organisatorisk frihet til å fokusere på det dere er gode på, og bekymringen for ferieavvikling vil være løst.

Trygghet og stabilitet
Du kan selv velge å sette ut drift av enkeltsystemer, sikkerhet eller outsource all drift. En vanlig grunn til å kjøpe drift av enkelte systemer er krav om oppetid. Noen systemer skal være oppe døgnet rundt syv dager i uken, og at intern drift kun kan ta ansvar for drift innenfor vanlig kontortid. En annen grunn kan være kapasitetsproblemer internt, eller at systemet kjører på en plattform som intern IT mangler kompetanse på. Når datasystemer og nettverk går ned kan de økonomiske konsekvensene bli store. En solid IT-driftsavtale vil gi din bedrift tryggheten dere trenger. En god avtale hos en sterk samarbeidspartner vil sikre deg den beste hjelpen raskest mulig.

Forutsigbare kostnader
Med en ekstern driftsavtale vil du få en tryggere hverdag med faste og forutsigbare IT-kostnader, slik at du kan konsentrere deg om din bedrift og dine kunder.

Tør du å sitte med ansvaret alene?
Har du full kontroll på alle systemer med vedlikehold, backup, rapportering og management, overvåking, support og kompetanse, oppdateringer og service? Og føler at du er «on top of it all»? Da klarer du deg nok bra, men føler du at noen av brikkene i puslespillet ikke får nok oppmerksomhet, da er faren stor for at noe skal kunne gå galt … Tør du å ta sjansen på det? Hvor betryggende ville det ikke være hvis uhellet skulle være ute å ha en samarbeidspartner som trer inn og hjelper deg. En samarbeidspartner som ikke gir seg før rotårsaken til eventuelle driftsbrudd er identifisert, og som har drift av komplekse IT-løsninger som sin kjernevirksomhet.

Tilgang på bred kompetanse
Vi tilbyr et bredt spekter av tjenester som sikrer stabil drift. Kundene kan bygge opp avtalene etter moduler og dersom det er ønskelig kan vi ta totalansvaret ved å administrere hele løsningen. Ofte har bedriftene så mange forskjellige og avanserte løsninger som del av sin drift, at det å holde seg oppdatert med kompetanse på alle områdene ikke er mulig. Dette løses med gode avtaler og en stabil samarbeidspartner. Medarbeidere med teknologisk kompetanse kan løses fra driftsoppgaver og i stedet bidra med innovasjon og digitaliseringsprosjekter for virksomheten.

Vi leverer driftsløsninger innen nettverksinfrastruktur, sikkerhet og samhandling.

Kontakt oss: Ønsker du å ta en prat med oss?