Hvorfor lar menn over 50 seg oftest lure av e-postsvindel?

Hilde Martinsen den 24. januar 2018

Mann over 50 i dress. E-postsvindel.

For sånn var det faktisk, men er det fremdeles realiteten? I følge en statistikk fra Nordea fra 2016 er det menn mellom 55 og 64 år som oftest lar seg lure av phishingangrep via e-post. Så hvorfor er det akkurat denne gruppen som er lettest å lure på denne måten. Og er situasjonen den samme i 2018?

Hva er phishing via e-post?

Kort forklart er phishing fisking etter personlig og sensitiv informasjon. Det kan innebære at du blir lurt til å åpne et infisert vedlegg i en e-post, eller klikke på en infisert lenke som fører deg rett til en falsk nettside som installerer ondsinnet programvare (malware) på pc-en din, eller oppfordrer deg til å oppgi personlig informasjon som kan misbrukes av nettkriminelle.

Husk! Om du blir utsatt for nettsvindel er det viktig å ta grep raskt. Det kan redde deg ut av problemene før de blir for store.

Hvorfor akkurat denne gruppen?

Det er ikke noen helt konkrete svar på hvorfor denne gruppen har lettere for å klikke på uheldige lenker. Men det antydes at det kan henge sammen med at yngre mennesker har mer forståelse for hvordan internett fungerer. Kan det være fordi de nettkriminelle går målrettet mot grupper de antar har god økonomi? I hvertfall viser statistikken at den er sammenfallende med funn fra andre land.

Trusler og trender 2017-18

NorSIS har laget en god rapport om trusler i vår digitale hverdag – mot individer og virksomheter. Her får du innsikt i norsk informasjonssikkerhet og de truslene vi står ovenfor i det digitale rom. Ved å oppdatere deg og øke kunnskapen vil du bli tryggere.

Slik unngår du å bli lurt

De vanligste virkemidlene som blir brukt i denne type svindel er å spille på frykt, fristelser og tillit. Den beste måten å sikre seg på er å utvise en generell årvåkenhet når du beveger deg i det digitale rom.

  1. Tenk deg om og vær tilbakeholden med å dele informasjon. Da spesielt med mennesker du ikke kjenner.
  2. Om du kjenner avsender, men synes henvendelsen er merkelig, er det grunn til å tenke seg om en gang til og sjekke realiteten i henvendelsen.
  3. Vær spesielt oppmerksom på henvendelser som prøver å spille på tillit, frykt eller fristelser – og som vil få deg til å gjøre en aktiv handling.
  4. Sjekk alltid avsenderen. Les gjerne vår bloggpost «Slik oppdager du falske e-poster» for å lære å skille ut de falske e-postene fra de reelle.
  5. Utlever aldri personlig, sensitiv- eller finansiell informasjon på e-post, over telefon eller på nett uten videre.

 

Hurtigguide om dagens cybertrusler

Ønsker du å lære mer om nettkriminalitet, phishing, malware og andre kjente metoder de kriminelle bruker, kan vi anbefale deg å laste ned vår e-bok ”Hurtigguide om dagens cybertrusler” eller følge bloggen vår.

Våre anbefalinger

Vårt IT-sikkerhetskonsept handler om å se, forstå, handle og lære, og bygger på synlighet, kontekst og automasjon. Alt dette er nødvendig for å ha kortest mulig tid fra infeksjon til deteksjon, for å identifisere om noe er en kritisk hendelse, for å håndtere et sikkerhetsbrudd og for å kunne lære å forebygge at det samme skjer igjen. Dess flere attributter du kan knytte til en hendelse, dess enklere er det å avgjøre om det er en kritisk hendelse eller ei. Vi anbefaler å tenke helhetlig sikkerhet fra ende til ende – fra endepunkter via nettverk og ut i skyen. Stopp hendelser før de rammer og sørg for kortest mulig reaksjonstid ved en deteksjon. Velg å sikre alle enheter i nettverket og ha fokus på lagvis sikkerhet og sikkerhet i alle ledd.

La oss hjelpe deg

Har dere mange endepunkter i nettverket og føler at sikkerheten ikke er 100% under kontroll? Vi gjennomfører gjerne en sårbarhetsanalyse hos dere. På den måten vil dere få fullstendig klarhet i situasjonen og vi kan gå opp veien videre sammen for å sikre verdiene i selskapet. Ta kontakt med oss for en viktig sikkerhetsprat.

Tags: Sikkerhet

Hurtigguide om dagens cybertrusler