Digitalisering: Finn balansen mellom forretning og IT-risiko

Jan Petter Torgersrud den 10. januar 2017

proffhjelp_ til_digital_grunnmur_gir_verdiskaping.jpgTeknologi legger til rette for verdiskapning og enorme forretningsmuligheter, men presset om økt innovasjonskraft må ikke gå på bekostning av solide IT-løsninger.

Det er fortsatt mange som setter sammen eller bygger på IT-infrastrukturen sin selv, og det bærer ofte preg av et stykkevis og delt system. Ikke det beste utgangspunktet når man ønsker å få løsningene til å spille sammen.

Mange organisasjoner opererer med et sett av "infrastruktursiloer" med sine egne behov for ressurser og drift. Dette kan gi høy kompleksitet og by på mange utfordringer underveis. Resultatet kan bli dyrt og dårlig.

Analyseselskapet IDC anslår at totalt 70 prosent av IT-budsjettet går med til drift. Her kan det være mye å spare ved å tenke helhetlig.

Last ned vår gratis e-bok om digitalisering av virksomheten

Nye krav til digital plattform

Innovasjon, evne til rask endring, samt prioritering og differensiering blir helt avgjørende for mange virksomheter i fremtiden. Teknologi er en driver for endring, men også en katalysator for enorme forretningsmuligheter og verdiskapning. Stikkordene er mer effektive rutiner og smartere metoder, som øker levetidsverdien på kundeforholdet og ikke minst øker markedsandelene gjennom tilføring av flere kunder.

Gjennom digitale endringsprosesser påvirkes hele virksomheten. Behovet for rask og smidig utrulling av ny funksjonalitet, nye apper og nye digitale kundegrensesnitt kan oppleves som utfordrende innenfor rammene av den eksisterende nettverksløsningen.

Raske ressurser

Fleksible IT-ressurser må på plass for å kunne skalere opp på kort tid når behovet melder seg. Her kommer den digitale infrastrukturen inn i bildet.

Det er lurt å tenke helhetlig og sparre med en partner som kjenner beste praksis for din bransje, basert på testing og erfaring. Og som kan bringe virksomheten et godt stykke videre i evolusjonen for IT-leveranser.

Når det først er hastverk, kan fremdriften bli for treg hvis prosedyren først er å legge inn bestilling på maskinvare, fikse lisenser og justere sikkerhetsinnstillinger for å åpne for testing og tilpasning av nye løsninger.
For å være konkurransedyktig, må du legge til rette for en innovativ virksomhet. Det innebærer at den er tilpasningsdyktig, og det krever rask tilgang til fleksible og kvalitetssikrede IT-ressurser.

Den avgjørende grunnmuren

Her kan en moderne digital grunnmur ha systemer som på kort tid henter inn serverkapasitet, gir nødvendige lisenser og åpner relevante tilganger i brannmuren. Det finnes velprøvde tjenester der datakraft, minnekapasitet, sikkerhetspolicy etc. er automatisert.

Gjør du dette sammen med en aktør som er dreven på området, trenger ikke lenger virksomhetens IT-avdeling å bruke tid og energi på å holde maskineriet i gang. Den kan heller fokusere på produktivitetsfremmende prosesser som underbygger forretningsstrategien og øker konkurransekraften.

På den måten reduserer du IT-risikoen samtidig som du øker muligheten for forretningsmessig gevinst.

Tags: Digitalisering

Gratis e-bok: Klar for den digitale reisen? En bok om digitalisering av virksomheten