Digitalisering: Klar for den digitale reisen?

Jan Petter Torgersrud den 7. november 2016

Innovation.jpg

Når virksomheten skal ta fatt på den digitale reisen, må du sørge for et solid grunnlag ved å bygge den digitale infrastrukturen først. 

Vi er i digitaliseringens tidsalder. Teknologi spiller en sentral rolle i en tid der alt som kan digitaliseres vil bli digitalisert, både hva gjelder forretningsmodeller, arbeidsprosesser og kundereiser. Digitalisering er en dynamisk prosess som berører mennesker, prosesser og teknologi.

 

Digitalisering medfører store endringer for virksomheter og handler om flere ting; endring av prosesser og forretningsmodeller, mer effektive måter å jobbe på og nye måter å ha dialog med kunder på. Arbeidslivet er i endring og teknologiforståelse, innovasjon og evne til rask endring er sentralt for å sikre videre konkurransekraft. Innovasjonstakten går raskt i mange bransjer, og det foregår en digital transformasjon der mange virksomheter opplever konkurranse fra helt nye aktører eller nye innovative løsninger som de ikke kjente for kort tid siden, også kalt disrupsjon.

Bedre kundegrensesnitt og kundeopplevelser

Den digitale reisen utfordrer måten vi er vant til å gjøre ting på, introduserer et nytt tankesett og setter krav til alles digitale kompetanse. Teknologi som understøtter innovasjon, automatisering og personalisering blir sentralt.

Vi må forstå hva som skaper verdi for kunden – hvilket grensesnitt som gir den beste kundeopplevelsen – og sikre relevans og attraktivitet. Prosesser må forenkles, effektiviseres og automatiseres for å sikre konkurransekraft. Analyse av datafangst og kundeinnsikt kan brukes til å skape enda bedre kundegrensesnitt og kundeopplevelser.

Sikker og moderne IT infrastruktur

Virksomheter står overfor nye krav til teknologiske løsninger. Mange har behov for en solid IT infrastruktur, i kombinasjon med smidige og effektive prosesser for innovasjon, automatisering og digitalisering av kundegrensesnitt. IT infrastrukturen må være bygget på en slik måte at man raskt kan ta i bruk eller lansere nye løsninger, applikasjoner og tjenester. Les mer om hvordan digital omlegging krever teknologisk modernisering.

Den digitale grunnmuren må være på plass for å få en god digital reise. Her er det kritisk å etablere en sikker infrastruktur som takler de nye kravene til tempo, kapasitet og driftssikkerhet. En god strategi er å jobbe sammen med en partner som er ekspert på dette feltet.

Vi bygger nettverket som gjør digitalisering mulig.

Tags: Digitalisering

Gratis e-bok: Klar for den digitale reisen? En bok om digitalisering av virksomheten