Digitalisering: Dette burde være pensum for ledergruppen din

Jan Petter Torgersrud den 30. juli 2017

Når virksomheten skal ta fatt på den digitale reisen, må du sørge for et solid grunnlag ved å bygge den digitale infrastrukturen først.


Innovasjon og nytenking handler om å tenke ut nye smarte produkter og tjenester som kundene faller for, og som gir deg et forsprang på konkurrentene for en stund.

Tempoet på utvikling av nye løsninger øker, og du kommer til å merke behovet for rask tilgang til IT-ressurser som kreves for å kjøre det nødvendige utviklingsløpet.

I lang tid var digitalisering IT-avdelingens bord, med kabling, maskin- og programvare. Nå snakker vi om digitalisering som noe langt mer omfattende for alle deler av virksomheten. Vi kaller det gjerne en digital reise for å understreke at det dreier seg om mer enn maskin- og programvare. Hele virksomheten med alle medarbeidere må trekkes med.

Last ned vår gratis e-bok  "Klar for den digitale reisen"

Konkurransekraft

Ett eksempel er at virksomheten tvinges til å avvikle manuelle rutiner, selv om de fungerer godt i dag. De kan være så arbeidskrevende at det demper konkurransekraften. Og kanskje det viktigste: Du kan risikere å jage vekk kundene hvis konkurrentene kommer opp med innovative løsninger som slår beina under dine manuelle tjenester.

Bank og forsikring er eksempler på bransjer som har vært tidlig ute med å legge en strategi for digitalisering. Her er flere tjenester tilgjengelig på smarttelefonen, og slike selvbetjente løsninger avlaster både kunder og ansatte for telefoner og papirarbeid.

Her handler mye om hvordan man tar en manuell prosess over til et digitalt format. Og da er det snakk om mer enn bare å sette strøm på et skjema. Det er ikke nok at brukerne får mulighet til å taste informasjon i felter på en skjerm. Hele forretningsprosessen må digitaliseres og gjerne automatiseres. Skjemaene dine behøver egentlig ikke berøres av mennesker før det er godkjent. 

Skybaserte tjenester

I en slik omlegging er det spesielt to forhold du må ta hensyn til: Menneskene og teknologien.

Bedriften trenger medarbeidere med den rette kompetansen. Noen må rekrutteres, mens andre vil ha behov for opplæring.

Den nye driftsmodellen trenger ny teknologi, og her er det viktig å ta veloverveide valg. Trangen til å innovere raskt kan friste enhver til å tråle nettet for lett tilgjengelige løsninger. Da risikerer du å ende opp med svekket sikkerhet, for dårlig SLA med ustabil oppetid på tjenestene og brudd med de reglene som må overholdes for IT-driften. Vet du for eksempel hvor i verden dataene for skybaserte tjenester blir lagret?

Her gjør du klokt i å spille ball med egen IT-avdeling. Den vet hvilke valg som må tas for at de nye løsningene skal få det kvalitetsnivået som kreves. Samtidig kan omleggingen bety en helt ny hverdag for IT-avdelingen. Virksomheten vil ha behov for å utvikle nye løsninger og endre tjenester på ganske kort tid. Det betyr at utviklerne vil trenge rask tilgang til økte server-ressurser, og disse må gjennom en tilpasning og kvalitetskontroll. Slurver du her, risikerer du ikke bare driftsavbrudd og misfornøyde kunder. IT-revisjonen kan konkludere med at tjenestene drives ulovlig og kreve at du stopper tjenestene.

Her er det kritisk å etablere en digital infrastruktur som takler de nye kravene til tempo, kapasitet og driftssikkerhet. En god strategi er å jobbe sammen med en partner som er ekspert på dette feltet.

Nettverksinfrastruktur

Husk: Digitalisering betyr at hele driften blir stadig mer avhengig av oppegående nettforbindelser. Den blir «IP-fisert», som det kalles.

Da er det viktig å ha en solid plattform så ikke alt rakner på grunn av én feil. Hvis butikken din brenner, så stopper omsetningen fordi du ikke har varer å selge eller lokaler å tilby varene i. På samme måte er du sårbar for svakheter i nettverksinfrastrukturen når forretningsprosessene blir digitale. Hvis kundene mister tilgang til tjenestene dine, stopper butikkdriften opp. Derfor må du sørge for løsninger som gir tilnærmet 100 prosent oppetid. Utålmodigheten etter å modernisere kan være stor, men ta de rette skrittene, så slipper du å gjøre jobben flere ganger. Sørg for at den digitale grunnmuren er på plass før du starter.

Tags: Digitalisering

Gratis e-bok: Klar for den digitale reisen? En bok om digitalisering av virksomheten