Samhandling: Digital samhandling krever mer enn det rette utstyret

Lasse Nordvik Wedø den 14. februar 2017

Suksess med videomøter

Gjør innføring av samhandlingsløsninger til en suksess

For at digital samhandling skal fungere, er det mer enn implementering av videokonferanseutstyret som må gjøres på rett måte. Teknologi og kompetanse – sammen med gode prosesser og tett dialog med brukerne – har stor betydning for om et samhandlingsprosjektet blir en suksess.

Alt for ofte blir samhandlingsløsninger innført i bedriften gjennom lite gjennomtenkte prosesser eller som et pilot-prosjekt for noen få brukere uten tanke på at løsningen skal implementeres helhetlig. Uten å ha planlagt for en større brukermasse, kan det dukke opp utfordringer knyttet til back-up, brukeropplæring og andre flaskehalser og mangler. Og dersom brukerterskelen i tillegg er høy blir det en uheldig start for den nye samhandlingsløsningen.

Poenget er at du må tenke på alle aspektene med en gang. Du skal ikke nødvendigvis implementere alt i oppstarten, men ha klart for deg hva som må til for at samhandlingsløsningen skal anses som vellykket.

Last ned gratis e-guide:8 tips til vellykket oppsett av samhandlingsløsninger

En vellykket samhandlingsløsning som skal gi virksomheten de gevinstene den ønsker, krever at man også har satt seg inn i de forskjellige brukergruppene som finnes i bedriften og deres kommunikasjonsbehov i en tidlig fase. En slik gjennomgang bør avdekke hvilken funksjonalitet det er behov for, hvilket kommunikasjonsmønster gruppene har i dag, hvordan en forventer at dette vil endre seg med den nye løsningen og hvilken type sluttbrukerutstyr som skal være tilgjengelig for brukerne. Kun etter en slik gjennomgang er det mulig å foreslå en helhetlig løsning som evner å levere etter behov.

Videotrafikk krever både båndbredde og prioritering i nettverket
 
Video er en applikasjon som trenger nettverksressurser i form av båndbredde og prioritering i forhold til annen trafikk i nettet.  Dette er tilfelle enten det dreier seg om video desktop, videosamtaler, virtuelle møterom eller videokonferanser.
 
I mange prosjekter brukes alle midlene på den tekniske implementeringen av infrastrukturen, og når det kommer til sluttbrukers behov for utstyr og opplæring så er budsjettet brukt opp.

Det er viktig med involvering av de ansatte, se på dette som et viktig arbeidsverktøy og forankre innføring av samhandlingsløsninger i ledelsen. Slik blir det en fullstendig integrert del av arbeidsdagen som binder de ulike enhetene sømløst sammen. Vi har samlet erfaringer om hva som må på plass og fungere for at videomøtene skal bli en vellykket del av virksomheters samhandling en e-guide.

Tags: Samhandling

Gratis e-guide: 8 tips til vellykket oppsett av samhandlingsløsninger