Cybersikkerhet er i alles interesse

Hilde Martinsen den 7. november 2018

Cybersikkerhet er i alles interesse

Digitalisering er en essensiell nøkkel til verdiskaping og innovasjon, men gjør oss samtidig mer sårbare for angrep. Alle kan bli utsatt for cyberkriminalitet, både små og store bedrifter, offentlige og private, teknologiske og ikke teknologiske og også privatpersoner. Det er viktig å forstå dagens trender i trusselbildet, ha interesse for temaet, kunne identifisere svakheter og skjønne hvordan du kan beskytte dataene dine mot disse truslene. Hele ledelsen må engasjere seg og de må få med seg alle nivåer i organisasjonen.

Norge ligger på topp i Europa innen feltet datasikkerhet, men vi har fortsatt huller å tette, spesielt i små og mellomstore selskaper, og alle har et ansvar. Ifølge Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) skaper digitaliseringen av samfunnet nye verdier og utviklingsmuligheter, men kan også utvide sårbarhetsflaten til verdier og interesser vi ønsker å beskytte. Cybersikkerhet er et problem som påvirker alle nivåer i en bedrift. Fra direktøren til alle de ansatte. Det tar bare én uheldig person for å smitte et helt selskap, men alle blir dessverre skadelidende. Hvis cybersikkerhet policyen ikke støttes av drift, produksjon, økonomi, salg, marked og IT, vil bedriften din kunne bli utsatt for sikkerhetsbrudd som svekker fortjeneste og omdømme. Cybersikkerhet er et felles ansvar.

I spørreundersøkelsen Norwegian Cyber Security Culture fra 2016 fant Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS) ut at det finnes en avstand mellom hva vi forventer at folk gjør for å beskytte seg selv på nettet, og hva de faktisk gjør. NorSIS mener at Norges nasjonale motstandsdyktighet vil ha stor nytte av en cybersikkerhetskultur hvor hver og en av oss tar mer ansvar for sikkerheten til miljøet de er en del av.

Lær mer: Alt du trenger å vite om cybersikkerhet – samlet på ett sted.

Hvordan få alle til å ta ansvar?

Alle i organisasjonen har behov for å kjenne til betydningen av å beskytte selskapets åndsverk, jobben sin, kundene, alle ansatte og offentligheten. De må være opplyste, opplærte og kompetente til å handle i en eventuell krisesituasjon og før katastrofen inntreffer. De må vite hva de skal gjøre hvis et sikkerhetsbrudd oppstår. Regelmessig kommunikasjon om sikkerhetspolicyer og -prosedyrer for cybersikkerhet er nødvendig for å tilpasse seg og støtte opp om rutiner. Ledere bør også regelmessig diskutere beste praksis med teamet sitt og de bør ha en klar plan og strategi for hva som skal gjøres hvis en hendelse skjer. God planlegging og forebyggende og opplysende arbeid kan redde deg i en kritisk situasjon.

Forskere fra Norsk Utenrikspolitisk Institutt (Nupi) skrev i fjor en kronikk til NRK Ytring der de belyste ansvaret for cybersikkerhet. Det ble lagt vekt på at cybersikkerhet er et stort problemområde som innbefatter alt fra enkeltpersoners ansvar for å ikke laste ned skadelig programvare til beskyttelse av nasjonal sikkerhet og kritisk infrastruktur. Etterretningstjenesten og digitalt grenseforsvar kan ikke være alene om å beskytte oss mot sikkerhetstrusler. Norske bedrifter og organisasjoner er derfor nødt til å ta et ansvar for sin egen cybersikkerhet.

Vi ønsker å gjøre det enklere for deg å sikre deg mot cyberkriminalitet


Brukere aksesserer tjenester fra forskjellige enheter, når som helst og fra hvor som helst. Stadig flere forretningskritiske tjenester integreres i nettverket, og kravene til tilgjengelighet på tjenestene øker. Samtidig øker både forekomsten og kompleksiteten til skadevare og datainnbrudd. Presset fra cyberkriminelle bidrar til at det må tenkes nytt om hvordan vi sikrer våre digitale verdier og IT-sikkerhet må få større fokus. Vi ruster deg for en stadig mer kompleks IT-infrastruktur i et trusselbilde som er i konstant endring.

Tags: Sikkerhet

Last ned e-bok: Digital sikkerhet 2018